Revolució russa

CONTRAPUNTO

[Dossier] Una alternativa a l’estalinisme, la lluita dels trotskistes a l’URSS

Guillermo Iturbide

ENTREVISTA A WARREN MONTAG

La por a Trotsky és la por a les masses

Left Voice

ANALISI

El marxisme revolucionari i l’emancipació de les nacions oprimides: Stalin i Trotsky

Federico Grom
Guillermo Ferrari

Estat, classes i contrapoder: dilemes d’una (no) estratègia

Santiago Lupe

ANALISI

Un diable anomenat Trotski

Fernando Rosso