×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube
banner

El miratge del thatcherisme i les noves dretes en el declivi neoliberal

En aquest article tracem un contrapunt entre les elaboracions de Stuart Hall sobre el thatcherisme en els anys 80 i les reflexions que, 30 anys després, va proposar Nancy Fraser sobre les noves dretes i el neoliberalisme progressista.

Josefina L. Martínez

dissabte 9 de març
Facebook Twitter

“Make America Great Again” va ser un dels lemes amb què Donald Trump va arribar a la Casa Blanca en 2017, recuperant el “Make Britain Great again” de Margaret Thatcher. La figura de la Dama de Ferro també és reivindicada per Javier Milei, a qui li agradaria emular els seus èxits. Molt s’ha escrit sobre les noves dretes del segle XXI, que en molts aspectes proposen operacions discursives i ideològiques afins al thatcherisme. No obstant això, si aquell projecte de la dreta populista es va consolidar en moments de vitalitat i auge del neoliberalisme, els actuals apareixen en moments de declivi i decadència neoliberal. Aquesta diferència no és menor i recórrer-la ens permet comprendre algunes de les grans dificultats que tenen aquestes noves dretes per establir hegemonies fortes, en una situació mundial marcada per un interregne convuls, on venim assenyalant que s’actualitzen les condicions de l’època de guerres, crisis i revolucions.


El gran espectacle del gir a la dreta

En la sèrie d’articles que formen part del llibre El llarg camí de la renovació [1] Stuart Hall analitzava les profundes transformacions polítiques i culturals que van obrir la possibilitat d’ascens i consolidació del thatcherisme al Regne Unit. Hall buscava explicar les claus del projecte de la nova dreta populista i la crisi de l’esquerra laborista, des d’una lectura culturalista d’Antonio Gramsci i el marxisme. [2]

Del thatcherisme, Hall destacava la seva capacitat per transformar els valors i ideologia de mercat en sentit comú d’una època. Es tractava de “una defensa desvergonyida de l’elitisme i una renovació total de l’ètica de la competitivitat”. Segons Hall, les dues facetes més característiques d’aquesta nova dreta eren l’anticol·lectivisme i l’antiestatisme, en ruptura amb el “consens keynesià” de la postguerra. Coordenades que es combinaven amb una reivindicació de la família tradicional, un gir conservador en l’educació, major autoritarisme de l’Estat i la idea de “fer Gran Bretanya gran una altra vegada”, donant lloc a un tipus especial de populisme autoritari.

Per analitzar el paper del laborisme en el sorgiment del thatcherisme, Stuart Hall utilitzava la categoria gramsciana de transformisme. Afirmava que els governs laboristes de la postguerra s’havien assentat sobre un projecte de contenció i reforma parcial, no de transformació. Des de l’administració de l’Estat, el laborisme havia creat les condicions per reprendre l’acumulació capitalista. Però que, una vegada que la recessió en els anys 70 va colpejar amb força, va posar per davant el seu rol per controlar i limitar l’acció de la classe treballadora. Hall assenyala encertadament que res feia “perdre més el componiment als líders laboristes que l’espectacle de les classes populars avançant pels seus propis mitjans, fora del control de qualsevol guia o lideratge responsable.” Hall considerava que el laborisme tenia un “compromís profund d’usar a l’Estat en benefici del poble, però evitant la mobilització popular”, una “indecisió aprofitada per la dreta” per disputar per una nova hegemonia.

Des del nostre punt de vista, afirmar que el laborisme tenia un “compromís profund” per beneficiar al poble resulta un embelliment excessiu d’aquest partit, el qual, al llarg del segle XX havia mostrat diverses vegades que actuava com un pilar fonamental de la dominació burgesa i imperialista britànica. Així i tot, no cal menysprear la contradicció que assenyala Hall entre les promeses electorals del laborisme (i el fet que es postulés com a “representació natural” dels interessos de la classe obrera) i la seva acció com a gestors directes del capital des de l’Estat, sobretot en moments de crisis. Una bretxa sense la qual no s’explica el creixement de la nova dreta, una vegada esgotades les condicions del “consens keynesià” post 45.

El transformisme del laborisme va obrir camí a la dreta, en diversos terrenys. Hall mostra que el thatcherisme va construir els seus enemics interns polaritzant amb una sèrie d’imatges o idees que aconsegueix condensar, com a pol negatiu, en l’estatisme burocràtic laborista. Aquest representa “l’estatisme, la burocràcia, la socialdemocràcia i el ‘insidiós col·lectivisme’.” Al que contraposa, en el pol positiu: “l’individualisme possessiu, la iniciativa personal i la llibertat.” Un altre argument clau d’Hall és que la crisi del laborisme emergeix d’una lògica corporativista i economicista de la classe obrera i una concepció restringida de la política. El thatcherisme hauria triomfat per la seva capacitat de desplegar batalles en una multiplicitat de fronts que incloïen disputes per valors morals, culturals, i ideològics (la política entesa com a guerra de posició, diu Hall). La crisi de l’esquerra britànica, per tant, s’alimentava del fet que no estava “buscant activament ni treballant sobre l’enorme diversitat de forces socials de la nostra societat”. Segons Hall, les crisis orgàniques no s’expressaven solament en el terreny polític tradicional o de la lluita de classes “en el vell sentit”, sinó a través “d’una àmplia gamma de polèmiques i debats sobre qüestions bàsiques sexuals, morals i intel·lectuals, en una crisi de les relacions de representació política i els partits -en un ampli rang d’assumptes que no necessàriament, en primera instància, es diria que s’articulen a través de la política en un sentit estret-.” És a dir, pensava que el laborisme havia d’assumir un conjunt de batalles polític-culturals en els terrenys de la immigració, la sexualitat, la família, la idea de la nació, etc. De conjunt, lamentava que el laborisme seguís lligat a una forma “arcaica” de la política, sense oferir la idea d’un “mode de vida alternatiu”.


Un diagnòstic o un programa?

Arribats a aquest punt, podem plantejar diverses qüestions sobre les tesis d’Hall. En primer lloc, és indubtable que les seves reflexions sobre el thatcherisme van tenir -en el curs mateix dels esdeveniments- molta lucidesa per a captar una sèrie de transformacions profundes que s’estaven produint en ple ascens del neoliberalisme i que es van estendre molt més allà del Regne Unit.

La reflexió sobre la interacció entre diferents nivells polític-culturals en els quals es va desenvolupar la disputa per l’hegemonia per part del thatcherisme són suggeridors també per analitzar les condicions d’ascens de les extremes dretes en l’actualitat. Especialment, la relació que estableix entre el transformisme del laborisme i l’ascens de la dreta, que, més enllà de les diferències històriques corresponents, permet reflexionar sobre el paper de les centreesquerres i les esquerres reformistes actuals.

No obstant això, el major límit de les seves propostes es troba en què considerava com un fet donat la derrota de la classe obrera. Igual que ocorre amb altres autors postmarxistes en aquells anys, la seva lectura culturalista de Gramsci i la qüestió de l’hegemonia dilueix la qüestió de classe, en una proliferació de “centres de poder” i batalles discursives en múltiples “àrees de la vida”. De la crítica del corporativisme i l’economicisme, desprèn com a programa una política d’aliances, blocs i coalicions de moviments socials, sense hegemonia de la classe treballadora. [3]

En el pla teòric, davant les crítiques que la seva anàlisi implicava “abandonar l’anàlisi de classe”, tal com va plantejar per exemple Ellen Meiksins Wood, la resposta de Stuart Hall va ser que l’acusació mateixa “era irrellevant”. Una de les seves tesis centrals és que “el que ha ocorregut amb l’anàlisi de classes convencional de la política i la ideologia és que ja no és adequat per a explicar la disposició precisa de les forces socials o dels nous espais d’antagonisme social”. Això es va expressar, més concretament, en les seves referències a les vagues mineres, a les quals sembla donar per perdudes pel fet mateix de ser part d’un sector de la classe obrera “tradicional” que, tot i que havia despertat enorme suport social, no podia anar més enllà d’una lògica corporativa. Per aquesta via, la derrota es presentava com una cosa gairebé predeterminada per les transformacions tecno-productives del capitalisme, en comptes de qüestionar el paper de les burocràcies sindicals i l’esquerra reformista en aquests processos.

Finalment, potser on més poden veure’s els límits de la proposta d’Hall és en el curs que més tard va adoptar la “renovació” de l’esquerra socialdemòcrata i laborista a nivell internacional. Hall primer va dipositar il·lusions en Tony Blair i el “nou laborisme”, encara que després va expressar la seva frustració amb el curs seguit. Ja que, mentre el thatcherisme va configurar els contorns d’una “nova dreta”, la tercera via de Blair anava a ser el paradigma d’una “nova centreesquerra” que assumiria el terreny de les batalles culturals, en els marcs ja imposats pel neoliberalisme. És molt coneguda la definició de Margaret Thatcher, consultada en 2002 sobre quin havia estat el seu major assoliment polític: “Tony Blair i el nou laborisme. Obliguem els nostres rivals a canviar les seves posicions”.


Del populisme conservador al neoliberalisme progressista

Mentre les reflexions de Stuart Hall van estar marcades per l’ascens del thatcherisme, 30 anys després, Nancy Fraser reflexionava sobre la nova “nova dreta” amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, el Brexit i l’ascens de corrents d’extrema dreta en diversos països europeus. Fraser part de l’existència d’una crisi de caràcter global, on la crisi política només representa una faceta d’“una crisi més àmplia i proteica que presenta altres aspectes –l’econòmic, l’ecològic i el social– que, presos en conjunt, donen per resultat una crisi general”.

Hall analitzava en el seu moment la dissociació entre els conceptes d’igualtat i llibertat, aprofitada per la dreta populista. La idea de llibertat, adherida a la noció de llibertat de mercat i a l’individualisme propietari, es prioritzava per sobre la noció d’igualtat (associada a l’estatisme burocràtic en crisi). Fraser, per part seva, reflexiona sobre la combinació i escissió que es produeix entre polítiques de reconeixement i polítiques de distribució, termes que per a l’autora “constitueixen els components normatius essencials amb els quals es construeixen les hegemonies”. Per a ella, el trumpisme emergeix per “la ruptura d’un bloc hegemònic anterior, així com al descrèdit del seu nexe normatiu distintiu entre distribució i reconeixement”. Fraser sosté que el bloc hegemònic que va dominar la política nord-americana abans de Trump era el neoliberalisme progressista. Una aliança poderosa i real entre els corrents liberals dels nous moviments socials (feminisme, antiracisme, multiculturalisme, ambientalisme i drets LGBTQ+) amb els sectors més dinàmics del capital financer o el trident guanyador de Wall Street, Silicon Valley i Hollywood.

I aquí cobra rellevància la principal divergència entre l’anàlisi d’Hall i el de Fraser. Encara que òbviament aquesta última corre amb l’avantatge d’analitzar els fets un cop passats. Mentre Stuart Hall pensava que el thatcherismo podia trobar una hegemonia duradora combinant ofensiva de mercat amb moral victoriana, Nancy Fraser assenyala que “perquè el projecte neoliberal triomfés, calia presentar-lo en un nou envàs, donar-li un atractiu més ampli i vincular-lo amb aspiracions emancipatòries no econòmiques. Una economia política profundament regressiva podria convertir-se en el centre dinàmic d’un nou bloc hegemònic sol si la hi adornava amb les gales del progressisme”.

Els “nous demòcrates” van aportar aquest específic “ethos del reconeixement superficialment igualitari i emancipatori” que concebia el feminisme com a feminisme liberal, l’ambientalisme com a comerç de les quotes d’emissions de carboni, l’antiracisme com una política de contingents i “gestió negra” de les empreses o administracions o la transformació de la idea d’igualtat a la meritocràcia. No s’apuntava a abolir les jerarquies socials, sinó a “diversificar-les” mitjançant l’accés de dones, persones de color i diversitat sexual a posicions de poder.

Fraser assenyala que aquest neoliberalisme progressista es va consolidar sobre la base de derrotar a dos contrincants. D’una banda, a les restes d’un bloc “keynesià” o del New Deal, per l’altre, a un més important neoliberalisme reaccionari (Reagan). Aquest buscava enfortir el poder “de les finances, la producció militar i les indústries energètiques extractives per a benefici principal de l’1% global. El que suposadament feia que això fos digerible per a la base que procurava reunir era una visió de biaix excloent, en pro d’un ordre just d’estatus: nacionalista ètnic, antiimmigrant i procristià (si no obertament racista, patriarcal i homofòbic)”.

Amb un menú limitat al neoliberalisme progressista i el neoliberalisme reaccionari, el camp polític es va configurar en els termes de l’“extrem centre”, tal com el va definir Tarik Ali. Ja fora amb polítiques culturals més conservadores, o més progressistes, es defensaven les mateixes polítiques neoliberals. Seguint amb el cas nord-americà, Fraser conclou que es va produir una “bretxa hegemònica”, un espai de crisi de representació per als sectors més afectats per la globalització neoliberal, la desindustrialització que va afectar el “cordó d’òxid”, sectors de les classes mitjanes empobrides, urbans o rurals, precaris i altres. Després de la crisi del 2008, aquesta bretxa es va agreujar. I si Obama va representar per a molts la il·lusió d’una resolució progressista a aquesta crisi, aquest va persistir en les polítiques del consens neoliberal, salvant amb fons estatals a les entitats bancàries “massa grans per caure”, mentre deixava en la lona a més de 10 milions de persones que havien perdut els seus habitatges producte de la crisi i la bombolla de les hipoteques. Uns anys després, el descontentament que es “coïa a foc lent” es va transformar en una “crisi d’autoritat”, assenyala Fraser. Moment en què irromp el terratrèmol Trump.

Mentre Hall apuntava cap a una intensificació de les “batalles culturals” en els terrenys de la sexualitat, la raça o el gènere, Fraser posa l’accent en els paranys de l’assimilació multicultural que es va produir en aquest període. És a dir, en el fet que el capitalisme neoliberal va aconseguir una combinació “virtuosa” entre diversitat cultural meritocràtica i polítiques regressives en l’econòmic: el que va definir com a neoliberalisme progressista o també podíem definir com l’assimilació dels moviments socials a un nou tipus d’Estat ampliat.


40 anys no passen en va

És interessant prendre nota dels diferents moments polítics en què tots dos autors analitzen les condicions d’aparició d’aquestes noves dretes. En el mig, van transcórrer diverses dècades, període d’auge i declivi del neoliberalisme. Assenyalar això ens prevé de caure en el miratge que molts volen crear sobre aquestes noves dretes. Com si, pel fet de replicar els gestos i intencions del thatcherisme, poguessin reencarnar els seus èxits i les seves fortaleses. És a dir, com si ja haguessin aniquilat tota possibilitat de resistència, i només quedés resignar-se. Un derrotisme que és funcional a la idea d’apostar per un nou “mal menor” en el futur.

No obstant això, encara que molts dels mecanismes utilitzats per disputar en el terreny cultural puguin ser anàlegs, les possibilitats que tenen aquestes noves dretes d’aconseguir una hegemonia perdurable són molt més tortuoses. En primer lloc, és cert que, en tots dos casos, les “noves dretes” emergeixen en el marc d’una “crisi més àmplia” i una “crisi d’hegemonia” de les classes dominants. Però, si l’ascens del thatcherisme es va nodrir de l’esgotament del “consens keynesià”, la irrupció del Trumpisme apareix, en canvi, en els límits del període de l’ofensiva neoliberal. En el terreny de l’economia mundial, el thatcherisme-reaganisme es va assentar sobre la recomposició de l’acumulació capitalista a escala global (el que més tard es reforçaria amb la restauració capitalista a l’URSS, Europa de l’Est i la Xina i la incorporació de milions de treballadors al mercat laboral com a mà d’obra barata). En canvi, les noves dretes sorgeixen avui com a subproducte de la crisi capitalista de 2008 i enmig d’una llarga crisi que no aconsegueix una sortida.

Al seu torn, si el “moment populista” de Thatcher es va inscriure sobre la renovació del poder imperial del Regne Unit amb la guerra de Malvines i un període de triomfalisme capitalista que es va enfortir en els anys següents amb l’ensulsiada de l’URSS; el trumpisme emergeix en moments de crisis de l’hegemonia nord-americana i davant nous desafiaments geopolítics al seu poder imperial. El retorn de les tendències militaristes i guerreristes marca la fi de les il·lusions en la “globalització harmònica” que va acompanyar el període del neoliberalisme progressista.

Finalment, i potser el més important: si les noves dretes neoliberals van créixer sobre les importants derrotes i desviaments de l’ascens obrer i popular del 68, el trumpisme i les noves dretes del segle XXI hauran d’enfrontar per davant nous desafiaments de la lluita de classes. El que veiem és una tendència creixent cap a la recomposició subjectiva i major lluita de classes. I si bé encara prevalen les tendències a la revolta, comencem a veure també major protagonisme de la classe obrera, com a França o en les onades de vagues als EUA i el Regne Unit. Finalment, en l’enorme moviment en solidaritat amb el poble palestí que recorre diversos països, milions de treballadors i joves venen denunciant el paper còmplice de les “democràcies occidentals” amb el genocidi. Això deixarà empremta en noves maneres de pensar.


Trencar el tauler, obrir un tercer front

Davant el creixement de les noves dretes del segle XXI, trobem dos tipus de respostes que, a grans trets, venen polaritzant el debat polític en gran part de l’esquerra mundial. D’una banda, els qui prioritzen el terreny de les batalles culturals com a àmbit decisiu per disputar amb les “noves dretes”, apostant per aspectes identitaris dels moviments feministes i antiracistes. Des d’aquesta mena de posicions s’impugna al marxisme com un “essencialisme de classe”, proposant polítiques multiculturals en els marcs de les democràcies liberals. En aquest camp, estan també els qui assumeixen parcialment reivindicacions democràtiques dels moviments, però escindint-les d’un qüestionament a les condicions materials de precarietat, misèria i explotació que viuen milions de treballadors i treballadores a tot el món.

En el pol oposat se situen els qui proposen tornar a pensar algunes qüestions de la política en termes de classe, però ho fan majoritàriament des de posicions corporatives i sindicalistes. Consideren que el feminisme i l’antiracisme han deixat un flanc obert perquè l’extrema dreta avançi en sectors obrers i populars. D’aquí conclouen que caldria limitar el seu desplegament. Aquest tipus de postures han cobrat una certa rellevància després del triomf del Brexit al Regne Unit i l’arribada de Trump a la Casa Blanca. Un nou tipus de “conservadorisme d’esquerres” que travessa a la recent ruptura de Die Linke a Alemanya encapçalada per Sarah Wagenknecht o a grups més petits.

Paradoxalment, la majoria dels qui se situen en l’un o l’altre camp coincideixen en la idea que no és possible cap ruptura radical amb el capitalisme patriarcal i que només queda resignar-se a una estratègia d’administració de l’Estat i de canvis cosmètics des de dalt.

Stuart Hall va assenyalar en el seu moment que res feia “perdre més el componiment als líders laboristes que l’espectacle de les classes populars avançant pels seus propis mitjans”. Aquesta és una característica comuna a tots els transformismes i nous reformismes. Aquesta armilla de forces dedicat a contenir les lluites de la classe treballadora és el que permet que una vegada i una altra irrompin forces de dreta amb discursos i programes reaccionaris, que busquen fragmentar i enfrontar fins i tot més als oprimits entre si.

Els corrents reformistes o diferents variants de “progressismes” estatistes s’apropien de les demandes més sentides de les masses per a pasivizar els moviments i neutralitzar la seva potencialitat. Sobre aquest terreny, avancen les dretes. Contra aquestes polítiques de contenció i pasivización i també contra els miratges que volen fer-nos creure en la fatalitat de la derrota, apostem per un altre camí. Només així serà possible trencar el cercle entre neoliberalismes progressistes i noves dretes, en versions cada vegada més degradades.
És a dir, busquem l’obertura d’un tercer front o camp de batalla, la defensa d’una política hegemònica de la classe treballadora al costat de tots els sectors oprimits i el desenvolupament de la seva autoorganització, amb una perspectiva d’independència de classe i socialista.


[1] Stuart Hall, El largo camino de la renovación. Editorial Lengua de Trapo. El llibre compila articles escrits per Hall entre 1978 i 1988.

[2] Stuart Hall, d’origen jamaicà i resident a Anglaterra des dels anys 50 és un dels majors referents del "marxisme cultural" i els anomenats Estudis culturals. Les seves elaboracions formen part del viratge cap al postmarxisme que altres intel·lectuals desenvoluparan encara més, com Ernesto Laclau, amb el qual Hall dialoga en el seu llibre.

[3] Per aprofundir en el debat amb aquesta mena de posicions, recomanem el llibre de Matías Maiello, De la movilización a la revolución, especialment el capítol 2: “Laclau y la dicotomización del espacio político: ¿quién divide a quién?”, Ediciones IPS (2022).


Facebook Twitter

Josefina L. Martínez

Nació en Buenos Aires en 1974. Es historiadora (UNR). Autora del libro Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Vive en Madrid. Escribe en Izquierda Diario.es y en otros medios.

El racisme de l'extrema dreta no es combat amb el mal menor

El racisme de l’extrema dreta no es combat amb el mal menor

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l'ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l’ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l'educació pública?

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l’educació pública?

L'extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l'engendre d'Aliança Catalana

L’extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l’engendre d’Aliança Catalana

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l'Argentina i Amèrica Llatina

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l’Argentina i Amèrica Llatina

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Pablo Castilla: "No hi ha 'regeneració democràtica' possible del monàrquic Règim del 78"

Pablo Castilla: "No hi ha ’regeneració democràtica’ possible del monàrquic Règim del 78"

Sánchez no dimiteix i crida a la “regeneració democràtica”: una maniobra perquè res canviï

Sánchez no dimiteix i crida a la “regeneració democràtica”: una maniobra perquè res canviï