×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Rússia en el concert de poder mundial, a la llum de la guerra a Ucraïna

Mentre Rússia ve acumulant alguns seriosos contratemps en la seva invasió a Ucraïna, una guerra a la qual va ingressar pensant que guanyava per afany i en temps curts, en aquest article dirigim una mirada al lloc que ocupa el país que governa Putin en la jerarquia internacional, i com el resultat de la guerra pot redefinir-lo.

Esteban Mercatante

dimecres 21 de setembre de 2022
Facebook Twitter

La invasió de Rússia a Ucraïna li va donar un caràcter més urgent a un debat que ja venia plantejat d’abans respecte del lloc de la Federació en el concert internacional. L’agressió clarament reaccionària duta a terme pel govern de Putin, producte de la qual es va annexar bona part del Dombàs, que se suma al territori de Crimea ocupat en 2014, ha portat a més d’un corrent o autor a plantejar el caràcter imperialista d’aquest país. Creiem que realitzar una caracterització només a partir d’aquest element no permet donar compte adequadament del caràcter de Rússia.

Com ja avancem en un article recent, creiem que la Rússia capitalista que es va conformar amb la restauració burgesa durant 1989-1991 i els anys turbulents que van seguir, integra el conjunt de formacions intermèdies per a les quals hem proposat la categoria de dependència atenuada o amb trets atenuats. Amb aquesta categoria ens referim a aquelles formacions que, sense perdre la condició subalterna, mostren una major capacitat, sempre en termes relatius i en comparació amb els països dependents, per a orientar la política estatal en defensa dels interessos de sectors de la classe capitalista nacional, i licitar per ells més enllà de les seves fronteres, en general dins dels límits de la seva perifèria més immediata.

Dins d’aquest conjunt, Rússia es presenta com veurem com un cas particular, en el qual una notable feblesa econòmica va de bracet d’un poder militar –traduït també en marges d’acció geopolítica– superior al d’alguns països imperialistes. La peculiaritat del desenvolupament desigual i combinat de la formació russa i els trets del seu Estat i aparell militar, són inseparables de la dialèctica revolució socialista-restauració capitalista.

El grau superlatiu de les capacitats militars en relació al lloc que ocupa la formació capitalista de Rússia, el fet que és un país que es manté per fora –i forçat a hostilitzar a– els entramats de la governança imperialista, i l’ascendència que això li atorga sobre alguns països del seu veïnatge immediat o més llunyans que ho veuen com un contrapès relatiu a l’imperialisme, el converteix en un cas de dependència en extrem atenuada. Aquesta atenuació no es dona en l’econòmic on la seva subordinació és més clara. No hem de perdre de vista que aquesta categoria transitòria dona compte alhora d’una situació en certa manera fluida i dinàmica: en els moments de major disgregació que van seguir a la restauració, Rússia va treure el cap al risc de desmembrar-se i descendir encara més en l’escala de poder mundial; va ser l’estabilització i recuperació durant els anys de Putin li va permetre reafirmar la seva posició en aquest estrat de potències de rang intermedi.

A continuació partint d’una anàlisi de la formació economicosocial de Rússia, i del que mostra la guerra d’Ucraïna amb el seu resultat encara obert, buscarem demostrar els fonaments de la caracterització plantejada.

Baixa productivitat, poc valor agregat i alta dependència de les matèries primeres

El PBI de Rússia en 2021 va ocupar el lloc número 12 en el rànquing mundial de països. Es tracta del país de major superfície, i novè en termes de població, però en termes de grandària econòmica corre darrere del Brasil o Corea del Sud. La seva economia va equivaler l’any passat a 7% la dels EUA

Per a donar-nos una magnitud de la reculada que va travessar Rússia des del col·lapse de la Unió Soviètica, basta considerar que en 1985, segons estimacions de l’ONU aquesta tenia una economia que era la tercera del planeta, després de les dels EUA i el Japó, i representava una mica menys de 22% de la de la primera potència imperialista. Hi ha aspectes en els quals aquesta formació resulta incomparable amb el capitalisme establert des de 1991 i esbiaixa les comparacions. Però més enllà, i que el territori de l’URSS era molt més extens que el de la Federació actual, aquesta reducció territorial no és el factor més determinant en la reculada de l’economia, sinó que ho és la involució que va travessar la mateixa. Des que la burocràcia es va convertir en classe capitalista a través d’una salvatge despossessió de la propietat nacionalitzada, l’economia russa es va reduir a pas accelerat. Durant el govern de Boris Yeltsin, el PIB va caure almenys 50% acumulat [1]. Entre 1992 i 1998, només l’any 1997 va llançar un magre creixement de 0,8% del PIB [2].

L’economia soviètica va travessar des de la dècada de 1970 –o fins i tot abans– un marcat estancament. La reconversió forçada al capitalisme que va imposar la burocràcia després de la caiguda del mur de Berlín, va trobar un aparell productiu que, si bé era diversificat i complex, tenia un formidable endarreriment. Només 4% de l’aparell productiu estava al nivell mundial, i entre 7 o 8% de la producció podia tenir estàndards adequats per a l’exportació [3].

La Unió Soviètica tenia en els seus últims anys una productivitat del treball que equivalia al 60% de la de EEUU a nivell del conjunt de l’economia. Enmig del col·lapse econòmic de la dècada de 1990 aquest indicador va arribar a desplomar-se fins a equivaler a un terç del de l’economia estatunidenca. Encara que posteriorment amb la recuperació econòmica va augmentar la productivitat, continua estant en 45% de la productivitat dels EUA per persona ocupada [4]. Hi ha estimacions encara més dramàtiques, que calculen que en sectors tan importants com el bancari, la construcció, el comerç minorista, la generació elèctrica i la metal·lúrgia, la productivitat seria a penes 26% la dels EUA [5]. Indubtablement, la bretxa amb l’imperialisme ianqui és encara major que fa 30 anys, i per a pitjor, això passa amb una economia molt menys diversificada i complexa, ja que la infraestructura industrial va travessar un dur desballestament des de la restauració.

Dos elements van marcar la dinàmica del capitalisme rus, i li van permetre una recuperació relativa, però que com vam veure no van revertir tota la deterioració que va portar la desfeta de la restauració. D’una banda, l’ordenament polític que va permetre el relleu de Yeltsin per Vlamidir Putin, sobre el que tornarem més endavant. Segon, el boom dels preus dels commodities, que va donar un formidable oxigen a l’economia russa. A les exportacions energètiques, se’ls sumarà un desenvolupament formidable del agronegoci, que permetrà en pocs anys que Rússia passi d’una posició irrellevant en els mercats de cereals a competir amb Ucraïna pel primer lloc en l’exportació de blat.

Aquest sol element, el rol determinant dels preus de l’energia per a la dinàmica del capitalisme rus, és suficient per a donar-nos una idea de la precarietat sobre la qual se secunda.

Des de 1999 d’ara endavant el comerç exterior i el compte corrent de la balança de pagaments van ser folgadament superavitaris tots els anys, permetent una acumulació astronòmica de reserves en les arques del Banc Central de Rússia. D’acord amb el Banc Mundial, les reserves van passar de USD 12,3 mil milions en 1999, a 479 mil milions en 2007. Abans de la guerra d’Ucraïna van aconseguir un màxim de 633 milions, gairebé la meitat de les quals van ser congelades pels EUA com a represàlia a la invasió, en un acte amb pocs precedents que va violar la intangibilitat conferida als actius dels bancs centrals.

Que els preus del gas i petroli es mantinguessin des de començaments del nou mil·lenni bé per sobre dels nivells de la dècada de 1990, més enllà dels alts i baixos, va permetre a l’Estat rus compensar en part el llast d’aquest endarreriment econòmic, endarreriment que en una economia capitalista es tradueix en majors costos i menor competitivitat (dificultats per a exportar i per a evitar que les importacions abarrotin el mercat local, desplaçant a la producció nacional). Les empreses energètiques que van romandre sempre en mans estatals o que van ser renacionalitzades (com la signatura Yukos de la qual l’oligarca Mijaíl Jodorkovski es va apropiar durant la restauració i va ser expropiada durant el govern de Putin), van subsidiar àmpliament l’energia per a la indústria, permetent així compensar en part els llastos de competitivitat gràcies a la renda hidrocarburífera [6]. També la depreciació del ruble, que d’acord amb l’FMI va estar sistemàticament 10 o 20% per sota dels valors estimats de paritat, va servir per a compensar la falta de competitivitat [7].

Gràcies a la renda hidrocarburífera, aquest compte de subsidis que va permetre revitalitzar l’economia de Rússia malgrat les seves febleses productives, va ser acompanyada de nivells manejables de dèficit públic, que van evitar tornar a afrontar episodis crítics en matèria de deute després de la crisi de 1998.

L’alta dependència d’exportació de commodities energètiques té també un altre costat no menor, des del punt de vista de les eines de poder de l’Estat rus: en estar aquestes vendes en mans d’empreses estatals, que actuen guiades no sols per consideracions econòmiques sinó també pels interessos del Kremlin, i en tenir entre els seus compradors més importants a diversos rics Estats europeus, entre ells Alemanya, això permet usar les vendes de commodities energètics com una eina de pressió. Això té alguns límits, des de ja, perquè l’Estat rus no pot permetre’s fer res que danyi severament la generació de divises, que la seva estructura productiva desarticulada necessita per a produir, al que se suma la dependència de béns importats que no tenen substitut local. Però Rússia ha fet un considerable ús d’aquesta arma que li atorga el seu comerç exterior, com discutirem més endavant.

L’estabilització econòmica des del començament de mil·lenni, acompanyada d’un creixement bastant vigorós durant la primera dècada i més moderat en la següent, no pot portar a engany. El capitalisme rus va sortir de la teràpia intensiva que va caracteritzar la seva primera dècada d’existència, i va posar fre a la regressió social i involució de l’aparell productiu que va caracteritzar aquest període, però no els va revertir.

Les corporacions russes, un jugador de segon ordre en la sorra internacional

No és sorprenent que Rússia, per la grandària de la seva economia i la seva rellevància en el comerç mundial de petroli i gas, tingui algunes grans corporacions que per valor d’actius i facturació se situïn en els primers llocs dels rànquings internacionals. Quatre signatures d’origen rus estan entre les 500 empreses més grans del món segons Global Fortune 2022. Per a posar aquesta participació entre les firmes líders en perspectiva, diguem que és inferior a d’altres economies de rang intermedi. El Brasil compta amb 8 en el rànquing, i l’Índia amb 9. En un treball de 2009, Ted Hopf cita un estudi del Boston Consulting Group que observava que només 7 firmes de Rússia podien entrar en la categoria de jugadors globals (“global challengers”), mentre que l’Índia comptava amb 21 i la Xina amb 44 [8]. Des de llavors, aquestes economies van engrandir el seu avantatge respecte de Rússia.

La posició de Rússia referent a la inversió estrangera directa (IED) a partir de les dades que relleva el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), permet donar-se una idea del grau d’internacionalització aconseguida pel capital de Rússia i la seva posició relativa a altres Estats. Podem observar el boom dels preus dels commodities va donar aire a l’expansió internacional de les seves empreses. A més, l’elevada liquiditat global que va estimular nombroses bombolles en l’economia global durant les últimes dècades, alimentada per la política dels principals bancs centrals del món de fixar taxes d’interès baixes i respondre a les successives crisis injectant diners, van estimular a Rússia l’endeutament per a finançar l’expansió.

"Els ingressos generats pels preus mundials rècord de l’energia i la disponibilitat de crèdit barat als Estats Units i Europa van significar que era barat per a les principals empreses de Rússia manllevar en moneda estrangera: en mitjana, el cost en rubles dels préstecs en dòlars va ser de l’1 per cent entre 2003 i mediats de 2007. Per tant, va haver-hi una onada de préstecs per part de les principals empreses de Rússia, com l’empresa d’alumini Rusal, i de moltes empreses estatals, inclosa la companyia petroliera Rosneft i el gegant del gas Gazprom. Aquest préstec es va fer en part per a generar ingressos d’inversió per al desenvolupament a Rússia en absència d’un sector bancari nacional desenvolupat, i en part per a finançar compres d’empreses o inversions fora de Rússia, a mesura que les empreses van invertir tant en el upstream com en el downstream, i es van desenvolupar com a actors globals en metalls i energia. L’endeutament en els mercats globals convenia al govern rus, ja que creava inversions, i convenia a les empreses involucrades, ja que distribuïa els seus actius i, a vegades, la seva propietat, més enllà de Rússia [9]."

Entre 2002 i 2013, any de major flux sortint de IED generada per Rússia, aquesta es va multiplicar per 20. L’estoc de IED entre 2000 i 2021 va créixer per igual múltiple. Però aquests números, per impressionants que puguin resultar a primera vista, no van ser una particularitat russa. En igual període, països com Mèxic o Colòmbia van augmentar el seu estoc de IED sortint en una proporció encara major, de 23 vegades (encara que l’estoc total de IED sortint de Mèxic era en 2021 la meitat del de Rússia i el de Colòmbia menys d’un cinquè). Països com l’Índia van veure multiplicar el seu estoc sortint de IED durant 2000-2021 en una barbaritat de 121 vegades, i la Xina 96 vegades. Com veiem, el desplegament de Rússia està en línia amb el que ocorria en altres països de desenvolupament intermedi, i bé lluny de l’expansió que van travessar algunes de les economies més dinàmiques.

La IED generada per Rússia es troba extremadament concentrada als països de la seva perifèria més pròxima. Armènia, Uzbekistan, Bielorússia, Moldàvia, el Kazakhstan, sumen tres quarts de l’estoc [10], donant compte d’una expansió internacional molt limitada.

Si mirem tant la IED generada des de Rússia cap a l’exterior com la que es va radicar a Rússia des de l’estranger, comprovarem que la posició neta del país no va ser la de generador d’inversions sinó la de receptor net. Aquesta posició neta deutora en el capítol d’inversió estrangera és una característica dels capitalismes dependents, mentre que els països imperialistes solen tenir més estoc de IED sortint del qual reben de l’exterior, o en el pitjor dels casos tenir un balanç més o menys equilibrat entre tots dos estocs [11]. En el cas de Rússia, l’expansió de les seves firmes a l’estranger es va donar de la mà d’un augment aproximadament similar d’ingrés de IED al país, per la qual cosa la posició neta es va modificar molt poc. Per cada 3 dòlars de IED sortints de Rússia en 2021, hi havia 4 de IED entrant. La conseqüència d’aquesta bretxa negativa és que, si suposem iguals rendiments de tots dos fluxos de la IED –suposició poc realista però que serveix per a simplificar–, les rendes que l’economia russa rep de l’exterior són només el 75% de les quals genera a capitals estrangers. Això mostra una posició de Rússia molt menys compromesa que la mitjana dels països dependents, però lluny de les de qualsevol país imperialista o fins i tot de la “perifèria pròspera”.

El poder militar de Rússia i el desafiament ucraïnès

El poder militar de Rússia és l’element que desentona en la caracterització de Rússia com un país intermedi, elevant la seva posició. En això es donen suport a conceptualitzacions com la de “imperialisme militar” proposta per Matías Maiello, que té un sentit més aviat “negatiu” en el sentit de definir a Rússia com un país que no pot ser caracteritzat com a imperialista excepte en aquest terreny.

El de Rússia és el cinquè pressupost militar del món, superat pels dels EUA, la Xina, Gran Bretanya i l’Índia. És a dir que l’esforç econòmic que realitza Rússia per a mantenir el seu exèrcit és molt superior al d’altres economies de major envergadura que inverteixen menys, entre ells els imperialismes alemany (setè pressupost militar) o japonès (vuitè lloc).

Amb al voltant d’un milió d’efectius i altres dos milions de personal de reserva, l’exèrcit rus es troba entre els 4 més nombrosos del món.

A això se suma ser un dels països amb major poder nuclear, la qual cosa actua com un enorme dissuasiu contra qualsevol atac d’altres potències al seu territori. El poder nuclear i el volum militar són herències de la Unió Soviètica. A això es va sumar un esforç d’inversió i millora tècnica de la indústria militar que van rendir alguns fruits. Des de la guerra de Geòrgia en 2008, Rússia va mostrar múscul militar i èxit en totes les intervencions militars que va dur a terme fins a la invasió a Ucraïna, de resultat encara incert i que en les últimes setmanes ve mostrant notícies menys encoratjadores.

Però malgrat la despesa gegantesca i les capacitats militars comptants i sonants, hi ha un aspecte “qualitatiu” d’aquestes capacitats que és altament dependent del desenvolupament capitalista. Ha de veure amb la capacitat d’incorporar armament que es trobi al nivell de la tecnologia més avançada. En això, el poder militar de Rússia es xoca amb els límits que li imposa una estructura productiva molt desarticulada.

Com observa Stephen Bryen des del diari prooccidental Àsia Times, des de la caiguda de l’URSS la despesa militar es va desplomar durament, abans de tornar a recuperar-se després d’aconseguir l’estabilització de l’economia i de l’arribada de Putin al poder. Però malgrat augmentar la despesa pressupostària, “la producció i la modernització de la defensa encara estan molt ressagades. En termes pràctics, la falta de diners per a la inversió en defensa a Rússia va significar que els equips no es mantinguessin ni milloressin” [12]. A causa de les dècades perdudes, “els russos van haver de recórrer a proveïdors occidentals per a obtenir nous sistemes. Aquest va ser especialment el cas de l’electrònica, les càmeres i els sensors”. En alguns terrenys aquesta tecnologia –que és “comercial” i no dirigida especialment a fins militars, la circulació dels quals els Estats solen restringir– pot suplir les fal·làcies, però en àrees més sensibles mostra moltes limitacions. Entre elles: el maquinari comercial no sol ser molt segur contra la pirateria o la intrusió; sovint pot ser accedeixi i conté “bugs”; l’enemic coneix bé els sistemes utilitzats; aquests sistemes rares vegades utilitzen xifratge o altres eines de seguretat [13]. Una altra conseqüència de les estretors pressupostàries relatives –és a dir, molt de pressupost respecte d’altres països però insuficient per a sostenir un ritme acceptable de renovació de l’equipament militar rus– va ser que “els diners es destinaria primer a articles de prestigi i només després a millorar el maquinari antic”. Per exemple, “millorar el blindatge i els sistemes de control de foc en els tancs va ser molt lent. Mai es van implementar actualitzacions importants, inclosos els sistemes de protecció activa”. La major part dels tancs destruïts per l’exèrcit ucraïnès, equipat amb armes europees i estatunidenques, mancava d’armadura millorada. No estaven equipats amb sistemes de defensa actius, observa Bryen. Encara que com gairebé totes les anàlisis sobre la guerra d’Ucraïna aquest està esbiaixat, en aquest cas en contra de Rússia, no deixa de plantejar molts elements pertinent sobre punts febles del poder militar rus.

L’herència d’un gran poder militar, renovat i parcialment modernitzat, que l’Estat capitalista rus va rebre de la Unió Soviètica, va ser clau per a revertir la reculada del lloc de Rússia en el món sofert durant la dècada que va seguir a la restauració burgesa. La disposició per a posar-la en joc, fins i tot afrontant l’amenaça de sancions i aïllament internacional, com va ocórrer en 2014 quan va ocupar Crimea i novament al febrer d’enguany quan va llançar la invasió a Ucraïna, ho converteix en un dels actors més desafiadors al “ordre basat en regles” del qual els EUA i els seus aliats de l’OTAN es pretenen custodis. Operacions com la de Geòrgia en 2008, l’ocupació de Crimea o les operacions en suport al govern de Bashar Al-Asad a Síria des de 2015, que van ser determinants per a canviar el curs de la guerra en favor del règim, van ser centrals per a la projecció de força de Rússia que va pesar de manera clau en els càlculs de totes les potències.

La guerra a Ucraïna, molt més ambiciosa que totes les operacions que ha llançat Rússia en els últims 20 anys, també mostra més cruament les febleses que ja assenyalem en el poder militar rus. Els objectius inicials semblaven anar molt més allà de l’ocupació de la zona del Dombás, on ara es concentren els combats. Si les forces concentrades en els primers dies al voltant de Kíev i l’atac amb míssils que va arribar fins i tot més a l’oest eren part d’un pla d’ocupació més estès o apuntaven a una operació llampec de “canvi de règim” sense ocupació permanent és motiu d’especulació; però la veritat és que les forces desplegades per Rússia inicialment mai van ser suficients per a plantejar-se seriosament les metes. L’inici de la campanya va estar marcat a més per severes falles en la logística que van imposar un avanç molt travat, i les tropes i tancs russos van quedar molt exposats als contraatacs Ucraïnesos en els seus flancs. Encara que al preu de fortes pèrdues, en la segona fase de les operacions el govern de Putin va apuntar a objectius més concordes amb els mitjans desplegats, concentrant-se en l’Est del país, on va anar aconseguint consolidar l’ocupació de més del 20% del territori Ucraïnès, podent fer pesar la superioritat de les seves forces encara que no sense grans costos.

En les últimes setmanes, no obstant això, l’exèrcit rus es mostra més aviat empantanat, i les forces ucraïneses van estar llançant atacs i recuperant una mica de terreny. Això va obrir per primera vegada interrogants seriosos sobre la possibilitat que Rússia s’assenti duradorament en aquesta porció del territori ucraïnès. Si s’aprofundissin les reculades russes en la guerra, la dimensió clau per a la projecció de poder de Rússia es veuria seriosament compromesa.

El govern de Putin no pot permetre’s res que sembli una derrota; mentre que Kíev, amb suport dels EUA i la UE, veu reafirmada la decisió de no acceptar una negociació amb Moscou que involucri cedir part del sud-est del país després de les últimes victòries, per més que aquestes siguin limitades des del punt de vista del territori que va recuperar. Tot fa pensar llavors en una escalada. En el militar, alguns analistes, com George Friedman de Geopolitical Futures, considera probable vegem pròximament un seriós augment de les tropes bolcades per Rússia a Ucraïna per a assegurar-se una victòria [14].

Al mateix temps, el Kremlin estaria mostrant en les últimes setmanes alguna cosa que els governs de la UE ja temien, que és la disposició a màxima potència el seu equivalent de la “arma econòmica” que van ser les sancions amb les quals les potències van respondre a la guerra: Rússia pot apel·lar al xantatge energètic. Com vam dir més amunt, ser proveïdor de commodities energètics, quan aquest comerç el manegen empreses estatals i quan els principals clients són rics i poderosos –i socis de la principal potència amb la qual Rússia està estratègicament enfrontada– atorga algun nivell de poder sobre aquests clients. Si bé com a part dels paquets de sancions que es venen anunciant des que va començar la guerra, els països de l’OTAN i alguns altres aliats van anunciar com a part de les sancions econòmiques que deixaran de comprar-li gas i petroli a Rússia, això és molt més fàcil d’anunciar que de materialitzar. En el cas del gas, Alemanya va donar de baixa, com a resultat de la guerra, l’ambiciós projecte de gasoducte Nord Stream 2. Aquest era una estesa que els EUA mirava amb molta preocupació, perquè implicava un estrenyiment de llaços entre Berlín i Moscou, però mai va aconseguir, fins al 23 de febrer, que el seu soci europeu desistís de dur-ho a terme. Però a través del Nord Stream 1, Alemanya i altres països d’Europa van continuar rebent gas regularment, fins al moment en què Gazprom va anunciar que ja continuaria enviant-lo, unes setmanes enrere. Abans d’aquest tall total, durant els últims mesos va haver-hi reiterades suspensions i reducció del volum transportat, que l’empresa va atribuir sempre a dificultats tècniques la resolució de les quals es trobava dificultada per falta d’inputs a causa de les sancions contra Rússia.

L’energia, si escasseja, afecta a tot: la producció, el transport, la calefacció. Fins i tot si es pot aconseguir, en aquestes condicions això només ocorre a preus més elevats. Això genera tota una sèrie de trastorns, amenaçant l’activitat econòmica, afectant els guanys empresàries, i elevant el cost de vida, que ja venia colpejat per una alça inflacionària sense precedent fa dècades als països rics. Rússia mostra així que té la clau del malestar social a Europa, i cerca fer valer això com a represàlia i advertiment als països que fan costat a Ucraïna amb armament, intel·ligència militar i assistència financera. D’aquesta manera, l’arma energètica dirigida contra la UE pretén aïllar a Kíev per a afeblir-la, i fer valer la seva força militar.

El problema d’aquesta estratègia, tal com va ocórrer amb les sancions occidentals respecte de Rússia, és que no hi ha relació directa entre els temps dels danys econòmics que produeixen mesures d’aquest tipus, i la decisió dels gabinets militars o les cancelleries. Per a la UE, i especialment per a Alemanya, que ve pastant ambicions de recuperar un pes propi en la geopolítica global, deixar-se fer xantatge per Rússia i cedir a les seves pretensions seria humiliant. No fer-ho, pot crear una situació explosiva en un continent que ja va travessar durant l’última dècada i mitja convulsions i polarització política com a resultat de la Gran Recessió, primer, i de la crisi de la covid, després, i on avui la lluita de classes està cada vegada més calenta.

Són totes males opcions, però res augura que aquest intent de Putin de fer pesar el seu rol de proveïdor energètic pugui torçar el sistema d’aliances d’Ucraïna com per a impactar sobre el resultat de la guerra, sobretot considerant que difícilment els EUA es vegi commogut per les dificultats energètiques de la UE. Aquests, per contra, afavoreixen el seu intent de reemplaçar a Rússia com a proveïdor de gas i petroli al vell continent.

Una pugna per no perdre posicions

La invasió a Ucraïna és una acció d’agressió, en la qual Rússia pretén com a mínim annexar una part del territori del sud-est d’aquest país. Però, si bé aquesta ocupació s’inscriu en una ambició de l’Estat rus de recuperar la grandesa territorial de l’Imperi dels Tsars o de la Unió Soviètica, s’inscriu dins d’una trajectòria més aviat defensiva i de contraatac en la qual ve actuant la Rússia de Putin més enllà dels discursos grandiloqüents de Putin sobre la necessitat de recuperar el gloriós passat imperial.

Si l’estabilització econòmica de les últimes dues dècades va significar posar un fre a la decadència de la restauració sense revertir els seus pitjors llastos, encara que el maneig dels recursos energètics i les seves rendes hagi dissimulat la persistència d’aquests estralls, en termes geopolítics l’Estat rus mai va deixar d’acumular fracassos en els seus intents de frenar l’avanç de l’OTAN cap a les seves fronteres. No va bastar cap desplegament de poder dur o tou –aquest últim molt escàs per al règim de Putin–, ni la utilització del seu rol de proveïdor energètic o d’inversions com a part d’una estratègia de pal i pastanaga, per a dissuadir als països veïns, exintegrants del bloc soviètic, d’associar-se a l’aliança occidental. L’agressió a Ucraïna va ser resultat de l’amenaça que aquest país –que estava gestionant la seva integració a la Unió Europea [15]– que aquest país pogués iniciar tratatives també per a ser part de l’OTAN, la qual cosa reforçaria els llaços ja molt estrets des de 2014 amb les forces militars ianquis.

La ubicació agressiva i “disruptiva” de Rússia respecte de les relacions interestatals que la Rússia de Putin va anar adoptant de manera cada vegada més marcada durant els últims 15 anys en les seves intervencions militars, i que amb l’operació a Ucraïna va marcar un salt en qualitat, cerca forçar un fre a aquest avanç de l’OTAN, expansió que ve marcant un continu avassallament a les pretensions de l’Estat rus sobre el seu tradicional espai d’influència.

Per l’analitzat, creiem que és equivocat tant situar a Rússia com una potència imperialista, però també cometre l’error simètric, de realitzar una lectura acampadora de la situació mundial i concloure del seu xoc indirecte amb les potències occidentals que pugui ser un aliat en les lluites antiimperialistes dels pobles oprimits. Rússia impugna les pretensions de les potències en la seva perifèria immediata, per a això no dubta a tirar mà de l’agressió militar i l’opressió a altres pobles. Per això mateix, de cap manera es proposa desafiar i subvertir el sistema d’espoliació mundial imperialista, sinó regatejar dins d’ell termes que li siguin més convenients reafirmant la seva esfera d’influència.

Notes:

[1] Veure en l’edició actual de Contrapunto l’article de Santiago Montag i Omar Floyd per un panorama dels costos econòmics i socials de la transició. https://www.laizquierdadiario.com/Rusia-de-la-caida-de-la-URSS-a-la-guerra-en-Ucrania

[2] Bank of Finland Institute for Economies in Transition, Russian Economy—The Month in Review 6 (2000): 1, 3.

[3] Neil Robinson (ed.), The political economy of Russia, Plymouth, Rowman & Littlefield Publishers, 2013, p. 22.

[4] Dades de The Conference Board, Total Economy Database, 2018.

[5] Ibídem, p. 40.

[6] Eteri Kvintradze, “Russia’s Output Collapse and Recovery: Evidence from the Post-Soviet Transition,” IMF Working Paper 10/89, 2010.

[7] Russian Federation. 2007 Article IV Consultation—Staff Report: Staff Statement and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, Washington DC, FMI, 2007, p. 6. Sobre el rol de la depreciació de la moneda en les economies capitalistes relativament endarrerides, veure Pablo Anino i Esteban Mercatante, “El fetichismo (bi)monetario, o las soluciones mágicas para el capitalismo dependiente argentino”, Ideas de Izquierda, 17/07/2022.

[8] Ted Hopf, “Russia’s Place in the World. An Exit Option?”, PONARS Eurasia Policy Memo N.º 79

[9] Neil Robinson, ob. cit., pp. 40-41.

[10] Ted Hopf, ob. cit.

[11] Per motius diferents als que determinen el desequilibri d’inversió dels països dependents, la principal economia mundial, els EUA també es caracteritza en les últimes dècades per rebre de l’estranger més IED de la qual generen les seves signatures en altres països.

[12] Stephen Bryen, “Is Russian weaponry mainly junk?”, Asia Times, 02/09/2022.

[13] Ídem.

[14] George Friedman, “The War”, Geopolitical Futures, 13/09/2022, consultado en https://geopoliticalfutures.com/the-war/.

[15] Durant el Consell Europeu del 23 de juny de 2022, Ucraïna va ser finalment acceptat com a país candidat a l’adhesió a la UE.


Facebook Twitter

Esteban Mercatante

Nacido en Bs. As. en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).

Segueix-lo a Twitter

@EMercatante

El periodista Jesús Rodríguez seguirà fent periodisme "molest" per al Règim des de l'exili

El periodista Jesús Rodríguez seguirà fent periodisme "molest" per al Règim des de l’exili

Catalunya tindrà abans un govern d'extrema dreta que la independència

Catalunya tindrà abans un govern d’extrema dreta que la independència

Per un Sant Jordi popular. No un recinte firal neoliberal

Per un Sant Jordi popular. No un recinte firal neoliberal

El Suprem confirma la condemna de tres anys i mig de presó a Adrià Sas

El Suprem confirma la condemna de tres anys i mig de presó a Adrià Sas

Primers candidats de Vox a les europees: "Des del feminisme combatiu, transinclusiu, antiimperialista i anticapitalista no us donarem treva"

Primers candidats de Vox a les europees: "Des del feminisme combatiu, transinclusiu, antiimperialista i anticapitalista no us donarem treva"

Les llistes d'espera a Sanitat baten rècords: per una xarxa pública de salut sota control de treballadors i usuaris

Les llistes d’espera a Sanitat baten rècords: per una xarxa pública de salut sota control de treballadors i usuaris

La mobilització migratòria imposa al Congrés el debat per regularitzar 500.000 persones

La mobilització migratòria imposa al Congrés el debat per regularitzar 500.000 persones

La hipocresia de Podemos: en el govern van votar els pressupostos militaristes, però ara es preocupen pels enviaments d'armes a Ucraïna

La hipocresia de Podemos: en el govern van votar els pressupostos militaristes, però ara es preocupen pels enviaments d’armes a Ucraïna