OMS

ALERTA MUNDIAL

Coronavirus: l’Organització Mundial de la Salut declara l’emergència internacional

OMS

La meitat de la població mundial no té accés a la salut bàsica