Món obrer

COMUNICAT IAC-CATAC

Més d’un 40% de la plantilla de la Generalitat precària, interina o temporal

Les xifres de temporalitat a l’administració de la Generalitat de Catalunya son enormes. Així ho exposa el sindicat IAC-CATAC en base al Banc de dades d’ocupació pública actualitzades a gener de 2021, que la mateixa administració ha publicat.

dimecres 17 de març| edició del dia

FOTO: Treballadores del SAD en concentració enfront la Generalitat de Catalunya - EsquerraDiari.Cat

La CATRAC (Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya) ha valorat les dades d’ocupació pública publicades en el informe mensual de gener 2021, com "espanta i indigna constatar la distribució entre personal funcionari, interí, laboral indefinit i laboral temporal del total de personal inscrit al Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya".

"En nombres absoluts del total de 173.757 persones treballadores de la Generalitat de Catalunya, hi ha 100.101 funcionàries (fixes), 61.241 interines, 3.285 laborals indefinits i 8.675 laborals temporals", segons l’anàlisi d’aquesta ortganització sindical.

El resultat és que la plantilla no estabilitzada i precaritzada dona un total de 69.916 persones, representant el 40%, "encapçalant la llista en el sector del personal d’administració i serveis les persones funcionàries interines dels subgrups C2 55%, Agrupacions professionals 52%, A2 52% i en personal laboral temporal el subgrup C2 que arriba a la geladora xifra de temporalitat del 63%", tal com es descriu en el comunicat.

La IAC CATAC denuncia aquesta situació i considera que "Temporalitats i interinatges de més de tres anys son Frau de llei", i que "la culpa no és de les treballadores sinó de l’administració !!!"

Que la precarietat laboral no existeix només en les empreses privades sinó també en les institucions públiques no és cap novetat. La Generalitat precaritza. També el Departament de Salut i Educació, amb milers de treballadores i treballadors contractats per empreses externalitzades. I fins i tot els Ajuntaments són part d’aquest frau de llei, com és l’exemple de les cuidadores del SAD (Sindicat d’Atenció Domiciliària) que vénen denunciant la precarietat garantida per les empreses que contracten per a un servei tan essencial.
temes relacionats

Contractes laborals   /    Món obrer   /    Frau laboral   /    Catalunya   /    Explotació laboral   /    Externalitzacions   /    Precarització laboral

Comentaris

Comentar