×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Les 5 noves punyalades del govern, la patronal i CCOO-UGT a la classe treballadora

La CGT Catalunya denuncia l'anunci que ha fet el Govern central de regulació d'un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, ja que suposa un greu atac contra la classe treballadora. Reproduïm el seu comunicat.

EsquerraDiari.cat

dilluns 30 de març de 2020
Facebook Twitter

La CGT Catalunya denuncia l’anunci que ha fet el Govern central i explica com en el BOE es publica el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (RDL 10/2020). Una mesura recolçada pels sindicats burocràtics CCOO-UGT. Per la CGT Catalunya la mesura del Govern suposa un greu atac contra la classe treballadora. Reproduïm el seu comunicat:

1. El permís retribuït recuperable suposa que nosaltres, els i les treballadores, acabem pagant l’aturada.
El RDL 10/2020 diu clarament que les hores no treballades les haurem de recuperar al llarg de l’any 2020: “desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020”.
Parlem de 72 hores, equivalents a treballar una hora més durant 72 dies o 36 dies fent dues hores diàries. La nostra vida i conciliació, en mans de l’empresa.

2. Facilita que siguin les empreses qui acabin decidint quan i com es recuperaran les hores.
El RDL 10/2020 afirma caldrà “negociar” entre les empreses i la representació legal dels treballadors/es (comitè, junta de personal, delegats/des) com es fa la recuperació de les hores no treballades. També diu que si no hi ha cap representació legal dels treballadors/es la negociació la faran els sindicats més representatius del sector, que en molts casos són els mateixos que avalen aquestes punyalades. I diu que aquesta negociació ha de ser molt ràpida: de només 7 dies.

7 dies és una pantomima de negociació si no és entre iguals, per tant cal revisar què succeeix si no hi hagués entesa. I aquí el decret afirma que, si passat els 7 dies no hi ha cap acord, l’empresa decideix com es recuperen les hores. Així de directe:
“De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de 7 días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso”

És a dir, les empreses tenen la paella pel mànec.

3. No garanteix en cap moment que no ens puguin obligar a treballar durant les vacances per recuperar les hores.
Les úniques limitacions que indica és que no es podran incomplir els períodes mínims de descans diari i setmanal prevists per la llei i el conveni col·lectiu aplicable, que ens hauran d’avisar com a mínim 5 dies abans de quan ens toca recuperar les hores i que no podrem superar la jornada màxima anual. No diu enlloc que no ens puguin fer treballar part de les nostres vacances.

4. No és una suspensió total d’activitats no essencials.
Encara s’obliga a anar a treballar en activitats que molt possiblement no són essencials com: la industria electrointensiva, siderúrgica i minera, a les plantes de cicles de producció contínua (que suposadament costaria diners aturar-les), la indústria aeroespacial i de defensa, una àmplia llista de gestories i despatxos d’assessoria legal, fiscal, empresarial i sociolaboral, el manteniment i neteja de totes les activitats excloses de l’aturada...

5. Els treballadors/es que han patit un ERTO seguiran de moment a l’atur
Aquesta mesura no s’aplica als centenars de milers de treballadors/es a qui les empreses han suspès el seu contracte i han enviat a l’atur a l’inici de l’estat d’alarma. Seguiran sense cobrar l’equivalent al 100% del seu salari i se seguiran pagant les seves prestacions d’atur amb diners públics, alliberant de la despesa a les empreses.

Font: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13318#.XoGyjS_FQ6i


Facebook Twitter
"Dani", l'últim talp de Marlaska que establia relacions amb dones per infiltrar-se en moviments socials

"Dani", l’últim talp de Marlaska que establia relacions amb dones per infiltrar-se en moviments socials

Concentració a Plaça Sant Jaume "per una sanitat i educació pública i de qualitat"

Concentració a Plaça Sant Jaume "per una sanitat i educació pública i de qualitat"

Els serveis públics tornen a omplir els carrers amb força en la segona jornada de vaga

Els serveis públics tornen a omplir els carrers amb força en la segona jornada de vaga

Segona jornada de vagues d'Educació i Sanitat a Catalunya amb seguiment d'un 75% en personal sanitari

Segona jornada de vagues d’Educació i Sanitat a Catalunya amb seguiment d’un 75% en personal sanitari

El govern de PSOE i Unides Podem se sumen a l'enviament de tancs a Ucraïna

El govern de PSOE i Unides Podem se sumen a l’enviament de tancs a Ucraïna

Per frenar l'ofensiva privatitzadora de la sanitat: impulsem la coordinació i preparem una vaga general de tots els serveis públics

Per frenar l’ofensiva privatitzadora de la sanitat: impulsem la coordinació i preparem una vaga general de tots els serveis públics

Gran jornada de lluita contra Ayuso a la Complutense: centenars d'estudiants i treballadors protesten al crit de “Visca la lluita de les sanitàries!”

Gran jornada de lluita contra Ayuso a la Complutense: centenars d’estudiants i treballadors protesten al crit de “Visca la lluita de les sanitàries!”

Una sentència reconeix les 37,5 hores com a jornada màxima setmanal per a les empreses públiques

Una sentència reconeix les 37,5 hores com a jornada màxima setmanal per a les empreses públiques