×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Davant la campanya de difamacions i les amenaces de l’Estat d’intervenir l’Escola Pública: organitzem-nos i mobilitzem-nos!

Reproducimos el comunicado de CGT Ensenyament de Catalunya contra la campaña de difamación hacia la comunidad educativa catalana y contra la represión del Gobierno de Mariano Rajoy a pocos días de aprobarse el artículo 155 en el Senado.

IzquierdaDiario.es

dilluns 23 d’octubre de 2017
Facebook Twitter

CAT/CAST

COMUNICAT CGT ENSENYAMENT

Davant la campanya de difamacions i les amenaces de l’Estat d’intervenir l’Escola Pública: organitzem-nos i mobilitzem-nos!

Fa uns dies denunciàvem una campanya difamatòria contra el nostre col·lectiu docent acusant-nos d’adoctrinar el nostre alumnat per fomentar l’independentisme i la incitació a l’odi. Com ja dèiem, rebutgem de ple aquestes acusacions i reafirmem que el nostre col·lectiu docent ha treballat i treballa per una escola catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmeti valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones i per aconseguir que no hi hagi segregació, ni diferències de cap tipus. De la mateixa manera, tornem denunciar la gravetat d’aquestes acusacions que qüestionen la nostra professionalitat i pretenen generar una desconfiança que pot ser molt perjudicial per a la nostra tasca docent i per a la pròpia convivència als centres educatius.

Aquests darrers dies aquesta campanya s’ha intensificat amb noves acusacions falses per part de dirigents polítics del partit del Govern de l’Estat i altres partits, entitats i mitjans afins. I el que és encara més greu, ha vingut acompanyada de dos requeriments del propi Ministeri d’Educació al Departament d’Ensenyament per presumptes delictes i violació de la llei per “adoctrinament ideològic” als centres escolars. Aquestes amenaces del Ministre d’Educació en l’actual context de repressió creixent per part de l’Estat i combinades amb l’activació de l’article 155 (que pot suspendre l’autonomia de Catalunya) poden significar una intervenció del nostre sistema educatiu sense precedents des de la fi de la dictadura franquista.

És inqüestionable que des de CGT Ensenyament ens hem oposat reiteradament i activa, a les polítiques educatives del Govern de la Generalitat pel que fa a les retallades i a la manca de democràcia als nostres centres educatius emparada en la LEC. Però això no treu que restem impassibles davant els gravíssims atacs que estem patint ara per part del Govern de l’Estat, i menys encara davant la seva intenció de prendre el control del Departament d’Ensenyament per la força amb la finalitat de dur a terme una “purga” que no només afectaria els alts càrrecs, sinó que com tota repressió, i tal com estem veient aquests dies, apuntaria també directament als i a les docents i treballadores de l’educació.

Davant de la gravetat d’aquests acusacions i amenaces de l’Estat d’intervenir la nostra escola pública, des de CGT Ensenyament:

-Estem estudiant diferents possibilitats de presentar una querella, amb altres entitats i/o com a sindicat, alhora que exigim la immediata dimissió del Ministre d’educació, Iñigo Méndez de Vigo.

-Instem els claustres, AMPAs, moviment estudiantil a fer assemblees per tractar aquest tema i organitzar una resposta com a comunitat educativa.

-En el cas dels claustres i/o assemblees de treballadores, proposem que es valori la possibilitat de convocatòria de vaga/ues si finalment hi ha una intervenció de l’escola pública per part de l’Estat i que ens feu arribar els resultats d’aquest debat.

-Proposem que es facin resolucions de claustres, consells escolars, etc, en contra d’aquests acusacions i de qualsevol intervenció del nostre ensenyament públic.

Adjuntem dos models, per si els voleu fer servir: un per enviar directament al Ministre d’educació [email protected] (preguem que també ens envieu còpia a nosaltres), i l’altre per demanar resolucions de consells escolars municipals i ajuntaments.

Animem a participar a les mobilitzacions contra la repressió, contra les difamacions al col·lectiu docent i contra la intervenció de l’ensenyament que tindran lloc els propers dies.

17 d’octubre del 2017

CGT Ensenyament

COMUNICADO CGT ENSENYAMENT

¡Ante la campaña de difamaciones y las amenazas del Estado de intervenir la escuela pública: organicémonos y movilicémonos!

Hace unos días denunciábamos una campaña difamatoria contra nuestro colectivo docente, acusándonos de adoctrinar nuestro alumnado para fomentar el independentismo y la incitación al odio. Como decíamos, rechazamos de lleno estas acusaciones y reafirmamos que nuestro colectivo docente ha trabajado y trabaja por una escuela catalana libre, democrática, de calidad, plural, intercultural, acogedora, respetuosa y coeducadora, que transmita valores de tolerancia, respeto y fraternidad entre todas las personas y para conseguir que no haya segregación, ni diferencias de ningún tipo. De la misma forma, volvemos a denunciar la gravedad de estas acusaciones que cuestionan nuestra profesionalidad y pretenden generar una desconfianza que puede ser muy perjudicial para nuestra labor docente y para la propia convivencia en los centros educativos.

En estos últimos días, esta campaña se ha intensificado con nuevas falsas acusaciones por parte de dirigentes políticos del partido del Gobierno del Estado y otros partidos, entidades y medios afines. Y lo que es más grave, esta ha venido acompañada de dos requerimientos del propio Ministerio de Educación al Departament d’Ensenyament por presuntos delitos y violación de la ley de "adoctrinamiento ideológico" en los centros escolares. Estas amenazas del Ministerio de Educación en el actual contexto de creciente represión por parte del Estado y combinadas con la activación del artículo 155 (que puede suspender la autonomía de Catalunya) pueden significar una intervención de nuestro sistema educativo sin precedentes desde el fin de la dictadura franquista.

Es incuestionable que desde CGT Ensenyament nos hemos opuesto reiterada y activamente a las políticas educativas del Govern de la Generalitat por lo que hace a los recortes y a la falta de democracia en nuestros centros educativos amparada en la LEC. Pero esto no impide que nos quedemos impasibles ante los gravisimos ataques que estamos sufriendo ahora por parte del Gobierno del Estado, y menos aun ante la intención de tomar el control por la fuerza del Departament d’Ensenyament con la finalidad de llevar a cabo una "purga" que no solo afectaría a los altos cargos sino que, como toda represión y tal como estamos viendo estos días, apunta también directamente a los y las docentes y trabajadoras de la educación.

Ante la gravedad de estas acusaciones y amenazas del Estado de intervenir nuestra escuela pública, desde CGT Ensenyament:

-Estamos estudiando diferentes posibilidades de presentar una querella junto a otras entidades y/o como sindicato, a la vez que exigimos la inmediata dimisión del Ministro de educación, Íñigo Méndez de Vigo.

-Instamos a los claustros, AMPAs, movimiento estudiantil a hacer asambleas para tratar este tema y organizar una respuesta como comunidad educativa.

-En el caso de los claustros y/o asambleas de trabajadores, proponemos que se valore la posibilidad de convocatoria de huelga/as si finalmente hay una intervención de la escuela pública por parte del Estado y que nos hagáis llegar el resultado de este debate.

-Proponemos que se hagan resoluciones de claustros, consejos escolares, etc, en contra de estas acusaciones y de cualquier intervención de nuestro enseñanza pública.

Animamos a participar de las movilizaciones contra la represión, contra las difamaciones al colectivo docente y contra la intervención de la enseñanza que tendrá lugar los próximos días.

17 de octubre de 2017

CGT Ensenyament


Facebook Twitter
Senseidrets: programes d'innovació o d'explotació de la Generalitat?

Senseidrets: programes d’innovació o d’explotació de la Generalitat?

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

Catalunya entra en alerta màxima per la sequera

Catalunya entra en alerta màxima per la sequera

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s'enfonsa

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s’enfonsa

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Avals públics per a la compra d'habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

Avals públics per a la compra d’habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah