Món obrer Estat espanyol

CORONAVIRUS

Correus: "No ens neguem a treballar, ens neguem a emmalaltir i contagiar"

Treballadors i treballadores de Correus han paralitzat el repartiment en algunes ciutats davant la falta de mesures de protecció i absència de material de protecció individual.

Joe Molina

Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57

dilluns 16 de març de 2020| edició del dia

Els treballadors i treballadores de Correus plantegen que estan sotmesos a continus riscos en estar en contacte amb un gran nombre de persones en les oficines, en el repartiment, utilitzen bolígrafs i PDAs que han de ser manipulats sense ser adequadament desinfectats.

A més acudeixen presencialment a domicilis on hi ha persones amb el virus o en quarantena preventiva, els reben sense mitjans de protecció i treballen al carrer on no poden evitar tenir contacte amb infinitat de timbres poms o baranes i on és impossible disposar d’una adequada higiene de mans, tret que se’ls doti de gels hidroalcohòlics, cosa que l’empresa no ha fet fins al moment.

En un manifest assenyalen que "No ens neguem a treballar, ens neguem a emmalaltir i contagiar. Tenim por i malgrat sentir-nos coaccionats baix amenaça de l’empresa amb un comunicat disciplinari ens veiem en l’obligació de prendre aquesta mesura. Som més de 50.000 persones les que podem estar propagant la malaltia”.

En un comunicat, Correus, indica que treballarà per a garantir la prestació del servei postal públic que té encomanat per llei, complint alhora les mesures decretades per l’Executiu. No obstant això, la companyia postal indica que, en cas de ser necessari, tornarà a “adaptar la seva operativa en funció de les circumstàncies”.

En poques paraules, l’empresa de Correus farà el que cregui oportú i sembla evident que no comptarà amb la gran preocupació dels treballadors i les treballadores. Per tant s’imposa que siguin aquests els que també actuïn segons creguin oportú, sempre pensant en la seguretat de la plantilla i els usuaris.

El mateix 15 de març, la direcció de Correus va emetre una circular en la qual anunciava "Mesures extraordinàries adaptació de Correus del Reial decret 463/2020, en el qual exposa diferents mesures a adoptar: Mesures preventives: Paral·lelament a les mesures recollides en aquest document, Correus està treballant per a proporcionar material protector addicional (guants, gel *hidroalcoholico i màscares principalment). A pesar que la disponibilitat d’aquests productes és escassa i limitada, està prevista l’arribada del material a partir del dilluns 16 de març, a primera hora, prioritzant-se el seu lliurament en les unitats i zones més sensibles”.

Per part seva, CGT Correus de Barcelona ha denunciat que: "Davant la falta d’aplicació en els centres de treball de la major part d’aquestes mesures, (gel hidroalcohòlic i màscares) CGT ha instat a la resta de sindicats de la província de Barcelona a aplicar l’art. 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a paralitzar l’activitat en tots els centres de treball de la província, sense que en data d’avui hàgim obtingut resposta".

És així que CGT Barcelona explica que molts treballadors i treballadores s’han negat a realitzar repartiments, "fent ús de la possibilitat d’interrompre l’activitat laboral a la qual ens faculta la mateixa Llei de Prevenció", i que la resposta de la patronal ha estat "coaccionar i retallar aquest dret de [email protected] [email protected]".

Encara que les mesures adoptades pel Govern amb el beneplàcit de la patronal i les direccions sindicals de CCOO i UGT van en la direcció de preservar els beneficis patronals, la lògica indica paralitzar-lo tot, excepte serveis completament imprescindibles.

Llavors pels interessos de la majoria, i en aquest cas concret dels treballadors, treballadores i usuaris de Correus, caldrà fer-ho i si no reben els mitjans adequats immediatament per a exercir la seva labor, estan en el seu dret de prendre la decisió de paralitzar el servei “imprescindible” de Correus, igual que estan fent plantilles de diverses empreses com Mercedes, Airbus, Iveco entre altres.

La classe treballadora no pot permetre’s aquests atropellaments, convertint-se una vegada més en el principal perjudicat d’aquesta crisi, havent de donar la cara i obligada per decret a posar en risc la seva salut i la de la resta d’usuaris, bé sigui havent d’acudir als seus treballs en serveis públics plens de gom a gom de gent en les hores punta o havent de tractar directament amb la població, mentre la família reial, alcaldes, alcaldesses i alts funcionaris es reclouen a casa i desenvolupen tranquil·lament les seves funcions i reben els serveis mèdics que se li neguen a milers.
temes relacionats

Crisi coronavirus   /    #Covid-19   /    Crisi sanitària   /    #Coronavirus   /    Precarietat laboral   /    Món obrer Estat espanyol

Comentaris

Comentar