×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube
banner

Bitcoin i altres blockchain: una crítica al món cripto des d’una perspectiva marxista

Encara que el món cripto vulgui presentar-se com una transformació de les institucions tradicionals, com per exemple la banca, manté de fons tota l'essència: capitals privats organitzats en funció de maximitzar guanys i no en tecnologia que millori el benestar general.

Martín Mikori

diumenge 6 de febrer de 2022
Facebook Twitter

Les seves suposades aportacions com diners no regulats per l’Estat i la descentralització en la manera de gestionar, no semblen posar en qüestió els problemes de fons i no aporten cap utilitat real.

***
Una breu introducció al món cripto i els seus instruments

Per a començar a descompondre una mica tot el món cripto podem fer una breu descripció de les diferents coses que venen donant voltes.

Bitcoin és una criptomoneda (la més famosa) i igual que d’altres (Ethereum, Binance coin, dogecoin) la seva principal particularitat en relació als diners que s’utilitza en l’actualitat (fiduciari) és que funciona de manera descentralitzada. És a dir, no hi ha una institució central que reguli o autoritzi la circulació de la moneda, sinó que és la pròpia xarxa la que verifica les transaccions. Com ho fa? Utilitzant una tecnologia coneguda com blockchain.

Blockchain és aquesta tecnologia que permet d’una manera computacional que existeixi una xarxa descentralitzada i segura que verifiqui tot això. En l’actualitat el seu principal ús continuen sent les criptomonedas, encara que no és l’únic. Com funciona?

Intentant explicar-ho d’una manera senzilla, la xarxa funciona com un sistema de comptabilitat múltiple on els validadors (d’ara en més miners) han d’autoritzar les transaccions i d’aquesta manera generar una nova foto del “llibre balanç” perquè tots el repliquin. Així la xarxa reemplaça el rol d’una institució central. Llavors tots els balanços de les persones (anonimitzades via nicknames) es troben públics.

El desafiament de verificació de la xarxa és evitar que hi hagi frau o un miner publiqui un llibre comptable fals, per la qual cosa la tasca del miner consisteix a fer les proves de treball. Això bàsicament és encertar un número secret aleatori. Cada vegada que es produeixen les transaccions, els miners utilitzen el poder computacional per a provar moltes combinacions fins a encertar el número. Quan això succeeix, la transacció és verificada i d’aquesta manera s’envia a tota la xarxa perquè actualitzin els llibres comptables. Atès que cada bloc s’encripta d’una manera irreproducible, el fet que cada nou bloc comença amb el bloc anterior genera que la probabilitat que el mateix sigui falsificat sigui pràcticament 0, ja que el fraudulent hauria de tenir més poder computacional que tota la xarxa junta. Aquesta és l’ànima de la xarxa: una moneda que es verifica de manera descentralitzada i que per disseny de seguretat requereix una xarxa molt gran que consumeix molt poder computacional. Això significa molta energia (encara que és difícil l’estimació es calcula que només bitcoin consumeix el mateix que tot Argentina), molt hardware (computadores especials que estan optimitzades per a minar) i moltes persones dedicades a mantenir aquesta mineria. A canvi els miners reben una recompensa cada vegada que verifiquen aquesta transacció (un percentatge de moneda). Atès que la xarxa és cada vegada més complexa els costos computacionals creixen i l’única manera que continuïn existint miners és que el preu continuï pujant.

Quins són els seus fonaments i la ideologia darrere d’això?

Per a explicar les criptomonedes cal remuntar-se primer a la seva creació. En 2009, sota un nom anònim, Satoshi Nakamoto va publicar un paper desenvolupant aquesta teoria. Això es va donar 1 any després de la gran crisi de 2008, quan va esclatar la bombolla financera que havia crescut durant els anys anteriors a causa de la set dels bancs de buscar noves maneres de maximitzar beneficis i posar recursos financers en crèdits immobiliaris secundats per la desregulació. Aquesta crisi hipotecària, va arrossegar als bancs a la resta del món degut a la internacionalització del mercat d’hipoteques i els seus derivats i pel rol dels bancs d’inversió dels Estats Units. Això va generar augment de desocupació, pèrdua d’habitatges dels qui no podien pagar, i un odi generalitzat a la banca.

Els fonaments de les criptomonedes es basen en això: els bancs (i així també els països) ens van portar a aquesta crisi, per tant és moment de passar per sobre d’ells. Per a fer això cal anar per una xarxa que ens permeti operar.

Per tant per a entendre si les criptomonedes i el blockchain són una aportació a la societat hem de discutir dos grans elements: la funció dels diners en el cas de les monedes i la utilitat de la descentralització tant en monedes com en les seves diferents aplicacions de blockchain.

La funció dels diners

Podem dir que dins de les funcions dels diners, les més destacades són actuar com a mitjà de pagament, com a unitat de mesura i com a reserva de valor

Ara les criptomonedes com a mitjà de pagament no tenen molt a aportar, ja que el gran cost que té cada transacció i els seus límits tècnics abans descrits fan poc probable que es pugui utilitzar en el volum de transaccions existents en l’actualitat. Avui és més car validar una compra d’una gasosa que el propi producte.

En relació amb la unitat de mesura, no sembla un bon equivalent donat la variabilitat del preu que tenen aquests actius.

Finalment com a reserva de valor, com un patró or, podria tenir més sentit. La realitat actual és que més aviat i a causa de la seva alta variabilitat s’utilitza com un instrument d’especulació financera més que de preservar el valor d’un estalvi. Per exemple si cobres una indemnització és poc probable que vulguis guardar els teus diners en bitcoin, mentre que sí que està més pensat per als qui tenen bastant sobrant i poden voler especular per a guanyar amb la timba financera.

És possible que amb el passar del temps la tecnologia vagi evolucionant per a superar aquest actual límit (fins i tot existeixen algunes monedes que utilitzen altres mètodes de validació com proof of stake). Per això, si bé és important destacar el seu estat actual, el consum energètic i les seves limitacions tècniques no són el seu principal problema.

Els diners com a moneda és els diners en el qual un estat li dona un curs legal forçós en una determinada geografia. La particularitat que apareix en les criptomonedes és que ja no hi ha un Estat garant d’aquesta, sinó en la xarxa que és una cosa que queda una mica difús.

Si bé les criptomonedes van néixer amb una ideologia en contra de l’Estat regulador, en la pràctica no ha generat cap canvi disruptiu i el sistema financer les està adoptant com un actiu més de la cartera. La realitat és que cada vegada estan més integrades.

Hi ha utilitat en la descentralització?

El funcionament i els suposats avantatges del món cripto, ja sigui les monedes, el criptoart (bàsicament poder comprar/vendre art digital), els contractes intel·ligents que venen en creixement (poder fer operacions més complexes i que la resta validi com la compravenda de propietats, historial mèdic, sistema de votació) estan basats en aquesta descentralització que permet que la xarxa verifiqui. Ara, existeix un benefici real en la descentralització?

La verificació d’una transacció, és a dir, el maneig de la comptabilitat no sembla un inconvenient real que tenen els bancs com a institucions que centralitzen operacions. El problema radica en els seus objectius com a institucions burgeses de maximitzar guanys pel que els seus objectius de rendibilitat entren en contradicció amb les aspiracions de la satisfacció de les grans majories de la classe treballadora i sectors populars. En aquest aspecte, tant els bancs com les cripto mantenen els seus mateixos objectius. Amb altes taxes d’interès, prestant diners que no és necessàriament el més útil per a la societat de conjunt (com per exemple diners per a comprar accions en lloc que sigui utilitzat per a fer habitatges), fent lobby als països per a augmentar la desregulació i poder fer operacions de major risc que generin més guanys. El rol dels bancs en el desigual repartiment dels efectes de la crisi i en l’amplificació de xocs com el de 2008 és inseparable del seu caràcter de corporacions amb objectius d’obtenir beneficis. És per això que la utilitat no sembla estar en una xarxa que verifiqui, sinó en un sistema bancari estatal que no estigui en funció d’uns pocs, sinó que pugui planificar les finances i dirigir el crèdit per a desenvolupar les activitats més importants segons les necessitats socials.

Llavors, quina utilitat té la descentralització? Els defensors del món cripto, en la seva majoria també promotors del capitalisme i del lliure mercat, són més pròxims a un anarcocapitalisme, és a dir una defensa a la propietat privada sense la intervenció d’institucions burgeses o de les pròpies nacions que permetin als “ciutadans lliures” fer ús d’aquest intercanvi (i garantia) de propietat privada.

En aquest sentit, aquesta descentralització, a més té els seus problemes. En primer lloc, la gran despesa energètica que tenen i les seves limitacions tècniques. Per exemple en bitcoin es poden realitzar 20 transaccions per segon mentre que les marques tradicionals realitzen desenes de milers per segon. És per això que aquesta moneda no escala per operacions en la seva funció de diners com a intercanvi per mercaderies (almenys barates) pel seu alt cost. Per a solucionar això, van aparèixer altres eines com Ethereum o Solana que milloren una mica el cost de processament i a més introdueixen algunes opcions, encara que contradictòries, on unes certes exchanges (grans operadors de mercat) poden col·laborar per a la compravenda fora de la cadena (el que evita els grans costos) o canvien una mica la tecnologia de validació; però continua sent una trava important en la descentralització. En segon lloc, una altra característica que tenen aquestes monedes és la seva falta de transparència. En ser pública tota la informació, la mateixa està anonimitzada. Per als principals usuaris això possiblement és un avantatge ja que permet en la pràctica l’evasió impositiva (ja que es realitzen operacions de la qual ningú s’assabenta pel que no es pot cobrar impostos) i també els negocis il·legals ja que no deixa cap rastre. Ambdues són àmpliament conegudes com a pràctiques recurrents en el món cripto.

És a dir, en el seu ús actual les criptomonedes no serveixen com a reserva de valor (per la seva volatilitat) ni com a mitjà de pagament (pel seu alt cost). S’utilitzen principalment per a especulació financera (la valoració borsària de les criptomonedes oscil·la els 2 bilions de dòlars) o per a operacions que pretenen estar fora de la lupa dels reguladors.

Sortint de les monedes, un dels punts més ressonants en l’últim temps són els contractes intel·ligents (el cas de Ethereum com a pioner en aquesta rúbrica) que possibiliten utilitzar la xarxa ja no només per a transaccions de criptomonedes, sinó també per a execució de contractes. Els mateixos serien trossos de codi que la xarxa verifica si es compleix.

Aquí podem veure diversos exemples. El principal és similar al sistema financer tradicional: crèdits, assegurances, inversions. En aquests casos el que opera és el contracte intel·ligent: en lloc de validar una transacció, la tecnologia valida un contracte (empresa A li presta $100 a B amb una taxa d’interès del 10% a retornar en 12 quotes consecutives i iguals). Es verifica això, es posen les garanties necessàries per a l’operació i després s’executen una sèrie de passos validats perquè això funcioni. Però tornem al punt anterior: no hi ha un problema tecnològic en com funcionen els bancs, asseguradors o fons d’inversió tradicionals, és un problema politicoeconòmic de com estan orquestrats. Tenir això en el mercat cripto no canvia l’esquema: institucions amb acumulació de diners fent fortuna per aquesta intermediació. És el cas de Binance, la companyia cripto més gran del món i fins i tot MercadoLibre que ha anunciat fa poc el llançament de les seves criptomonedes (melicoin). No és la tecnologia el problema, és el capitalisme.

Un altre exemple d’iniciatives que estan creixent és la del criptoart (conegut com NFTs) que permet la compravenda d’actius digitals. Aquest món ha arribat a coses absurdes com la compra d’un tuit per 2,9 milions de dòlars i fins a 69 milions de dòlars per una obra d’art digital. Criptoart, en definitiva, és una altra forma clara de com s’utilitza aquesta tecnologia en favor del resguard de la propietat privada i que no està exempta d’excentricitats com aquestes.

També és bastant conegut el cas del sistema d’identitat digital. El fundador de Ethereum (Vitalik Buterin) va reivindicar proof of humanity com una empresa que és avantguarda en això. Un dels seus possibles usos és un sistema de votació. Atès que un valida la seva identitat, estarà “garantit” el vot democràtic. El sistema actual de democràcia burgesa (amb vots cada dos anys i una campanya orientada principalment a partits tradicionals) separa les principals decisions de la política i l’economia de les grans majories. Pagament del deute, tarifes, inversió estatal, entre moltes altres coses més, les defineixen els governs de torn juntament amb els grups econòmics que sí que “voten tots els dies”. És clar llavors que els límits de la democràcia no són tecnològics sinó polítics. Pel que per a anar cap a un sistema realment democràtic, la deliberació i resolució hauria d’estar en constant debat popular i perquè això sigui possible, necessitem que estiguin garantides les necessitats bàsiques de la població i realitzar una reducció de la jornada laboral, entre altres qüestions, que permeti tenir temps disponible per a poder pensar els problemes de la societat, involucrar-se, opinar i decidir. En el sistema actual, per més desenvolupament tecnològic possible, això no augmentarà la democràcia.

Conclusió

En definitiva, la tecnologia blockchain té coses interessants i és possible fins i tot que continuï evolucionant amb el córrer de nous desenvolupaments. Però és important discutir aplicacions concretes que resolguin problemes reals als quals estem enfrontats. Aquests problemes no poden ser pensats únicament des d’un enfocament tècnic, sinó com un complement entre la tecnologia, la política i l’economia.

Els usos actuals disten de resoldre res d’això: monedes per a especulació financera, evasió impositiva, sistemes de crèdits que mantenen l’enfocament tradicional de maximitzar beneficis, garanties de la propietat privada com en el cas dels contractes intel·ligents.

La idea central passa per la idea de superar les institucions tradicionals i la regulació dels països, però amb un enfocament de maximitzar el lliure mercat. És per això que és important debatre aquests temes, complexos a la vista, per a entendre que els problemes actuals no són tecnològics i que tots aquests avanços haurien d’estar posats per a millorar la qualitat de vida de les grans majories. Com per exemple una nacionalització dels bancs per a un maneig orientat a les necessitats socials de les finances i un monopoli del comerç exterior. En relació a la tecnologia, també és important debatre com aprofitar tots els avanços i el talent humà (que avui en la seva majoria estan en cripto o grans multinacionals tecnològiques) per a posar-la en funció de les necessitats reals, per a planificar l’economia, la relació que tenim amb la naturalesa i organismes democràtics de decisió per a d’una vegada passar, com deia Marx, del regne de la necessitat al regne de la llibertat.


Facebook Twitter
El racisme de l'extrema dreta no es combat amb el mal menor

El racisme de l’extrema dreta no es combat amb el mal menor

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l'ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l’ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l'educació pública?

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l’educació pública?

L'extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l'engendre d'Aliança Catalana

L’extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l’engendre d’Aliança Catalana

“Presentem una llista a les eleccions europees per dir prou al genocidi a Palestina i l'Europa fortalesa”

“Presentem una llista a les eleccions europees per dir prou al genocidi a Palestina i l’Europa fortalesa”

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l'Argentina i Amèrica Llatina

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l’Argentina i Amèrica Llatina

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Pablo Castilla: "No hi ha 'regeneració democràtica' possible del monàrquic Règim del 78"

Pablo Castilla: "No hi ha ’regeneració democràtica’ possible del monàrquic Règim del 78"