Vidal Aragonés

La Constitució espanyola, entre l’Estat franquista i les renúncies de l’esquerra institucional

Vidal Aragonés