Plan Bolonia

HISTÒRIA I DEBAT

A 10 anys de les mobilitzacions anti-Bolonya, balanç i perspectives (I)

Carlos Muro

DEBAT

Pla Bolonya: moviment estudiantil i universitat de classe

Carlos Muro

HISTÒRIA DEBAT

Pla Bolonya: la reestructuració neoliberal de les universitats espanyoles

Carlos Muro