Transició pactada

CONTRAPUNTO

El conte de la Transició i la “correlació de febleses”

Santiago Lupe