Senat

RÈGIM 78

El Senat, el baluard d’allò “lligat i ben lligat”

Alejandro Bravo