El Círculo Rojo

ANALISI

Claudia Cinatti: "Bolsonaro expressa un fenomen polític mundial, que és l’enfonsament dels partits tradicionals"