×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Treballadors de les contrates de Telefónica: "parem perquè no ens volem fer responsables de que hi hagi més infectats i morts"

Les contrates de Cotronic i Comfica de Telefónica a Barcelona s'han negat a treballar aquest dilluns davant la negativa de l'empresa de proporcionar el material de seguretat contra el contagi de coronavirus i avisen que si això no canvia seguirán sense sortir a treballar.

EsquerraDiari.cat

dimarts 17 de març de 2020
Facebook Twitter

Concentració dels treballadors de les contrates de Telefónica durant una protesta. Foto d’arxiu

Aquest dilluns, primer dia laborable després de l’entrada en vigor de l’Estat d’alarma decretat pel Govern central, milions de treballadors i treballadores han hagut de desplaçar-se als seus llocs de treball, tot i el semi confinament.

Una situació que ha provocat que ja el primer dia els treballadors i treballadores hagin parat en diferents fàbriques importants de l’Estat com Mercedes, Renault, IVECO o Airbus, amb milers d’empleats totes elles.

És el cas també d’algunes de les contractes i subcontractes de Movistar, un sector, el de les telecomunicacions, que estaria dins dels estratègics i que s’han negat a treballar davant la negativa de l’empresa de dotar d’equipaments per a prevenir el contagi del coronavirus.

Des de les contractes Cotronic i Comfica a Barcelona denunciaven que "la direcció vol que anem a casa dels clients sense guants, sense alcohol en gel i sense màscares. És per això que tots els treballadors ens hem negat a treballar".

"Des del departament de prevenció estatal asseguren que no hi ha cap problema, que podem anar a treballar i davant això nosaltres hem convocat un comitè de seguretat i salut, votant que es paralitzés el treball. Si demà al matí l’empresa no canvia de plans pararem una altra vegada" han assegurat des dels diferents comitès d’empresa de les contractes.

En total gairebé un centenar d’instal·ladors han parat aquest dilluns entre les dues empreses exigint les mesures de seguretat necessàries que fan falta, assegurant que "nosaltres no ens fem responsables que comenci a haver-hi infectats, morts,... Això no ens ho perdonaríem mai i no estem disposats a assumir aquests riscos, malgrat que ens han amenaçat que si parem ens ho cobraran".

A més, des de Comfica i Cotronic assenyalen també que "no hi ha cap directriu per part de les institucions que els exigeixi a les empreses les mesures mínimes de seguretat".

D’altra banda, els comitès d’empresa de les contractes denuncien també l’aplicació d’ERTOs "com a mesura per a minvar els drets laborals de les plantilles amb majors drets laborals com són els instal·ladors de les contrates", ja que ni el personal de les subcontrates ni els "falsos autònoms" estan afectats per aquesta mesura.

Finalment, des de tots dos comitès denuncien també que els ERTOs "només cobreixen un 70% del salari base, quelcom que converteix als treballadors en els pagans de la crisi del coronavirus".

A continuació reproduïm el comunicat d’emergència a nivell estatal en el que es van sumant nombroses contrates

COMUNICAT D’EMERGÈNCIA DE COMITÈS D’EMPRESA I SECCIONS SINDICALS DE LES CONTRATES DE TELECOMUNICACIONS DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PER CORONAVIRUS

Els comitès i delegats de personal signants volem exposar i denunciar certes situacions que s’estan donant i d’altres que amenacen amb realitzar-se en un període breu de temps.

Cal dir que estem a l’espera de les mesures laborals i econòmiques que anunciarà demà la ministra de Treball. Però 24 hores són moltes per a mantenir en la incertesa a la gent.

El primer que hem de dir és que Telefónica (la resta d’Operadores com Vodafone, Orange i Jazztel no han dit res, però comparteixen empreses de contrates) ha editat una comunicació amb les EECC que sembla correcte, ja que dóna l’última paraula al tècnic per a declinar anar a una actuació davant una amenaça per a la seva salut o la de la seva família.

El que ocorre és que no dóna els EPis necessaris per a la realització d’aquest treball i en conseqüència, no diu que on no vagi la contrata, l’Empresa Col·laboradora, hi anirà la subcontrata, o fins i tot personal autònom, sense ser ni informat, ni proveït de EPI adequat per a risc biològic. Això situa al personal, com més subcontractat pitjor, en una escala d’indefensió. Cal afegir aquí que el Govern també té responsabilitat en proporcionar aquests EPI ja que si som sector estratègic no es pot deixar de costat la seguretat dels treballadors.

Per tant, hem d’insistir que SENSE EPIS DE RISC BIOLÒGIC, NO S’ACTUA EN CAP AVARIA, PER GREU QUE AQUESTA SIGUI. Per descomptat, en instal·lacions no s’aniràes a cap ni una, perquè no poden ser considerades prioritàries de cap manera, excepte una ordre ministerial expressa.

En resum, tant les empreses com el Govern han de garantir i proporcionar els EPI de risc biològic necessaris. Volem treballar i donar servei, però no infectar-nos i ser vectors de transmissió de la malaltia.

El següent que volem tractar és el tema de les regulacions d’ocupació. Els famosos ERTO.

Són expedients de regulació d’ocupació TEMPORALS, i la patronal vol usar-los per a reduir les plantilles, en principi per la caiguda del volum de treball que pugui haver-hi per l’estat d’Alerta.

La postura dels comitès és que en primer lloc hem de rebutjar els ERTO perquè seran proposats i aplicats solament en les empreses concessionàries del Bucle, no en les subcontrates ni en personal autònom. Això suposa que l’empresa apunta cap al personal directe amb aquest pretext, quelcom que es tradueix en què les plantilles amb més drets laborals seran minvades aprofitant aquesta crisi. Ho considerem inadmissible.

El segon és que els ERTO, tal com es plantegen només ens cobririen el 70% del salari base, és a dir, una misèria que ens col·loca en el paper de “pagans de la crisi del coronavirus”.

Però és que a més, encara que complementin d’alguna forma el salari fins al 100’% del salari base, fins i tot amb els complements, correm el risc que les empreses caiguin en la temptació d’allargar els ERTO i acabar transformant-los en EREOs, ja que fa temps que li tenen ganes al volum de plantilla que hi ha en el sector, una vegada ens han espremut amb la instal·lació i expansió de la xarxa de fibra òptica. Hem de dir que aquesta xarxa l’hem aixecat amb les nostres mans i esforç i ara no consentirem que ens fotin fora amb una puntada de peu. El nostre treball és nostre, és a dir, la xarxa és nostra i no de qui pretén robar-nos-la acomiadant-nos.

Hem de recordar així mateix, tant a les Empreses com a les plantilles, que l’estat d’Alarma, encara que ara mateix restringeix il·legalment el dret de manifestació i reunió, no anul·la en absolut el dret de vaga, que continua vigent i que no dubtarem a utilitzar-lo contundentment si la patronal persisteix o planteja regulacions de plantilla aprofitant el riu regirat que porta amb si la crisi del coronavirus.

***

COMUNICADO DE EMERGENCIA DE COMITÉS DE EMPRESA Y SECCIONES SINDICALES DE LAS CONTRATAS DE TELECOMUNICACIONES ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS

Los comités y delegados de personal firmantes queremos exponer y denunciar ciertas situaciones que se están dando y otras que amenazan con realizarse en un periodo breve de tiempo.

Cabe decir que estamos a la espera de las medidas laborales y económicas que anunciará mañana la ministra de Trabajo. Pero 24 horas son muchas para mantener en la incertidumbre a la gente.

Lo primero que debemos decir es que Telefónica (el resto de Operadoras como Vodafone, Orange y Jazztel no han dicho nada, pero comparten empresas de contratas) ha editado una comunicación con las EECC que parece correcto, ya que da la última palabra al técnico para declinar ir a una actuación ante una amenaza para su salud o la de su familia.

Lo que ocurre es que no da los EPis necesarios para la realización de dicho trabajo y en consecuencia, no dice que adonde no vaya la contrata, la Empresa Colaboradora, irá la subcontrata o incluso personal autónomo, sin ser ni informado, ni provisto de EPI adecuado para riesgo biológico. Esto sitúa al personal, cuanto más subcontratado peor, en una escala de indefensión. Hay que añadir aquí que el Gobierno también tiene responsabilidad en proporcionar dichos EPI ya que si somos sector estratégico no se puede dejar de lado la seguridad de los trabajadores.

Por tanto, debemos insistir en que SIN EPIS DE RIESGO BIOLÓGICO, NO SE ACTÚA EN AVERÍA ALGUNA, POR GRAVE QUE ESTA SEA. Por supuesto, en instalaciones no se va a ninguna, porque no pueden ser consideradas prioritarias de ninguna manera, salvo una orden ministerial expresa.

En resumen, tanto las empresas como el Gobierno deben garantizar y proporcionar los EPI de riesgo biológico necesarios. Queremos trabajar y dar servicio, pero no infectarnos y ser vectores de transmisión de la enfermedad.

Lo siguiente que queremos tratar es el tema de las regulaciones de empleo. Los famosos ERTE.

Son expedientes de regulación de empleo TEMPORALES, y la patronal quiere usarlos para reducir las plantillas, en principio por la caída del volumen de trabajo que pueda haber por el estado de Alerta.

La postura de los comités es que en primer lugar debemos rechazar los ERTE porque van a ser propuestos y aplicados solamente en las empresas concesionarias del Bucle, no en las subcontratas ni en personal autónomo. Esto supone que las empresa echa a personal directo con ese pretexto, lo que se traduce en que las plantillas con más derechos laborales serán mermadas aprovechando esta crisis. Lo consideramos inadmisible.

Lo segundo es que los ERTE, tal y como se plantean solo nos cubrirían el 70% del salario base, es decir, una miseria que nos coloca en el papel de “paganos de la crisis del coronavirus”.

Pero es que además, aunque complementen de alguna forma el salario hasta el 100’% del salario base, incluso con los complementos, corremos el riesgo que las empresas caigan en la tentación de alargar los ERTE y terminar transformándolos en ERE, ya que hace tiempo que le tienen ganas al volumen de plantilla que hay en el sector, una vez nos han exprimido con la instalación y expansión de la red de fibra óptica. Debemos decir que esta red la hemos levantado con nuestras manos y esfuerzo y ahora no vamos a consentir que nos echen con una patada en el trasero. Nuestro trabajo es nuestro, es decir, la red es nuestra y no de quien pretende robárnosla despidiéndonos ahora.

Debemos recordar asimismo, tanto a las Empresas como a las plantillas, que el estado de Alarma, aunque ahora mismo restringe ilegalmente el derecho de manifestación y reunión, no anula en absoluto el derecho de huelga, que sigue vigente y que no dudaremos en utilizarlo contundentemente si la patronal persiste o plantea regulaciones de plantilla aprovechando el río revuelto que trae consigo la crisis del coronavirus.

Comité Comfica Bizkaia
Comité Elecnor Navarra
Delegados personal cotronic Gipuzkoa
Sección sindical CGT EFF Madrid
Comité Elecnor Gipuzkoa
Delegados personal Elecnor Alava
Sección Sindical CGT Comfica Barcelona
DELEGADOS COMFICA DE SANTIAGO (CIG)
Sección sindical CCOO Barcelona Comfica proviniente de Liteyca

Sección sindical UGT Comfica antigua Liteyca Barcelona
Sección sindical Co.bas Barcelona ITETE
Sección sindical Elecnor Asturias

Comité Elecnor Sabadell

Comite EFF Cádiz

Comité Cotronic Barcelona

Sección CCOO Albacete ITETE

Comité de Empresa de EFF de Jaén Grupo Ezentis.

Sección sindical de CCOO Elecnor Bilbao

Comité Comfica Pontevedra

Comité Comfica Lugo

Comité de Dominion Networks Madrid

Sección Sindical CGT ITETE Madrid

*Fuente de donde se extrae el comunicado: http://teleafonica.blogspot.com/2020/03/comunicado-de-emergencia-de-comites-de.html


Facebook Twitter
El periodista Jesús Rodríguez seguirà fent periodisme "molest" per al Règim des de l'exili

El periodista Jesús Rodríguez seguirà fent periodisme "molest" per al Règim des de l’exili

Catalunya tindrà abans un govern d'extrema dreta que la independència

Catalunya tindrà abans un govern d’extrema dreta que la independència

Per un Sant Jordi popular. No un recinte firal neoliberal

Per un Sant Jordi popular. No un recinte firal neoliberal

El Suprem confirma la condemna de tres anys i mig de presó a Adrià Sas

El Suprem confirma la condemna de tres anys i mig de presó a Adrià Sas

Primers candidats de Vox a les europees: "Des del feminisme combatiu, transinclusiu, antiimperialista i anticapitalista no us donarem treva"

Primers candidats de Vox a les europees: "Des del feminisme combatiu, transinclusiu, antiimperialista i anticapitalista no us donarem treva"

Les llistes d'espera a Sanitat baten rècords: per una xarxa pública de salut sota control de treballadors i usuaris

Les llistes d’espera a Sanitat baten rècords: per una xarxa pública de salut sota control de treballadors i usuaris

La mobilització migratòria imposa al Congrés el debat per regularitzar 500.000 persones

La mobilització migratòria imposa al Congrés el debat per regularitzar 500.000 persones

La hipocresia de Podemos: en el govern van votar els pressupostos militaristes, però ara es preocupen pels enviaments d'armes a Ucraïna

La hipocresia de Podemos: en el govern van votar els pressupostos militaristes, però ara es preocupen pels enviaments d’armes a Ucraïna