×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Regularització ja! El que exigeixen més de mil col·lectius antiracistes al Govern espanyol

Des d'una xarxa estatal d'autoorganització de col·lectius migrants i antiracistes exigeixen al Govern la regularització “permanent i sense condicions” de totes les persones migrants i refugiades davant l'emergència sanitària.

Jose Lavín

divendres 19 de juny de 2020
Facebook Twitter

Són els i les migrants els qui més sofreixen les conseqüències de les retallades i pèrdua de drets d’anys de governs neoliberals del PP i PSOE, especialment en l’àmbit de sanitari, social, laboral i econòmic. Denuncien l’actual agreujament de les condicions de vida de les gairebé 600 mil persones es troben en situació administrativa irregular en l’Estat Espanyol.

La carta de #RegularizaciónYa ha estat presentada aquest divendres en el Congrés denunciant les extremes condicions de precarietat laboral i d’explotació que pateixen les persones migrants i refugiades en l’Estat espanyol a causa de la situació administrativa irregular. Exigeixen no només posar fi a la situació irregular, sinó que siguin principis rectors “la preservació de la vida, la defensa dels béns comuns, la solidaritat, la justícia social.”

El document destaca el caràcter estructural de l’opressió i explotació que pateixen, afirmant que els drets pels quals lluiten “impliquen també reconèixer les lluites d’organitzacions de persones migrants que denuncien el racisme en les estructures institucionals i legals vigents que les exclouen i els neguen drets, i reivindicar les seves demandes de reconeixement i inclusió social.”
Assenyalen al Govern del PSOE, Unides Podem i Esquerra Unida per “deixar-los fora” de totes les mesures preses com a resposta a la pandèmia.

“Les mesures per a fer front a l’impacte econòmic i social que ha vingut adoptant el Govern des de l’inici de l’emergència sanitària, han tingut el comú denominador de deixar fora a les persones i famílies que es troben en una situació de major vulnerabilitat, en la seva majoria persones migrants i refugiades.”

Destaquen que quan se’ls ha tingut en consideració ha estat de forma interessada i instrumental, “curtterminista i sense garantir condicions mínimes de seguretat i prevenció en el treball, com és el cas del Reial decret- Llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària o el Reial decret llei 11/2020 les mesures del qual obvien la situació d’infrahabitatge o sense sostre en què vivim moltes persones “sense papers”. Es tracta de polítiques insolidàries, explotadores, cegues a la nostra realitat”.

Exigeixen mesures reals que cobreixin les seves necessitats laborals i sanitàries. Entre elles: la regularització extraordinària, àmplia i urgent, de caràcter permanent per a totes les persones en situació administrativa irregular en l’Estat espanyol; que el procediment que s’implementi posi en el centre a les persones migrants com a subjectes de drets i que garanteixin el seu accés i promoció; la resolució favorable i immediata de totes les sol·licituds i expedients d’asil i protecció internacional en tràmit; l’alliberament immediat de totes les persones internades en els Centres d’Internament d’Estrangers, arxivament dels expedients de devolució i expulsió i el tancament definitiu i permanent d’aquests centres; el trasllat urgent a les persones que es troben en els Centres d’Estada Temporal per a Immigrants (CETI) de Ceuta i Melilla per a garantir la seva salut, així com els seus drets; i la fi de les devolucions en calent i/o express a les persones que arriben a Ceuta i Melilla i trasllat segur i de manera ràpida a la península on se’ls garanteixi un recurs d’acolliment efectiu. Reclamen, així mateix, la derogació completa de la Llei d’Estrangeria.

Conclouen que: “Davant del virus que no reconeix fronteres, derroquem les polítiques que ens situen en condició de NO dret, ens racialitzen i ens invisibilitzen. Impulsem la construcció d’una societat que posi la vida en el centre, com una alternativa que erradiqui el capitalisme, la despulla i la violència estructural. Que promogui la qualitat de vida com a model d’estat col·lectiu, just, equitatiu, amb reconeixement dels drets humans i la cura de la vida.”


Facebook Twitter

Jose Lavín

Madrid

Veus contra la criminalització de la protesta

Veus contra la criminalització de la protesta

Prou criminalització a la protesta! Més de 30 organitzacions convoquen una concentració contra el delicte de desordres públics agreujats!

Prou criminalització a la protesta! Més de 30 organitzacions convoquen una concentració contra el delicte de desordres públics agreujats!

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

Un clar atac del Govern a les pensions: ampliació a 30 anys del període de càlcul

Un clar atac del Govern a les pensions: ampliació a 30 anys del període de càlcul

Marlaska no assumeix la seva responsabilitat i culpa als migrants assassinats de la massacre a Melilla

Marlaska no assumeix la seva responsabilitat i culpa als migrants assassinats de la massacre a Melilla

Final d'any parlamentari: Pressupostos militaristes, impostos de seda per la banca i elèctriques i un enduriment del Codi Penal

Final d’any parlamentari: Pressupostos militaristes, impostos de seda per la banca i elèctriques i un enduriment del Codi Penal

El Govern vol garantir els beneficis de la banca en la nova llei d'habitatge

El Govern vol garantir els beneficis de la banca en la nova llei d’habitatge