Franco

MEMÒRIA HISTÒRICA

El Ducat de Franco. Solament el PP és responsable?

Santiago Lupe