G7

G7: fràgil unitat imperialista enfront de l’amenaça xinesa i el temor a una recessió mundial

Juan Chingo

REUNIÓ G7 A FRANÇA

G7: la Policia francesa reprimeix violentament a 15.000 manifestants