Trabajadoras domésticas

HISTÒRIA I GÈNERE

Les dones també van guanyar el pa: treball i gènere durant el franquisme

Jaime Castán