Revolució francesa

REVOLUCIÓ FRANCESA

La Presa de la Bastilla: la burgesia francesa obre una nova època en la història humana

Ricardo Farías