Món obrer Estat espanyol

SANITAT PÚBLICA

"Per un sol CAP digne i segur ja!"

Reproduïm el manifest del personal del CAP Carles I, tancat des de fa 3 mesos. El personal està reubicat al CAP Passeig Sant Joan en condicions pèssimes. Denuncien que fa anys esperen un nou CAP des de fa més de 10 anys. Aquesta setmana es concentren cada dia a les 14 hores a la cantonada Ausiàs March amb Passeig Sant Joan.

dilluns 15 de juny de 2020| edici� del dia

Fotografia: Twitter

Context històric del CAP Passeig de Sant Joan/Carles I:

El CAP Passeig de Sant Joan es va inaugurar l’any 1987, i va ser el primer centre de la ciutat on es va implantar la reforma de l’atenció primària tal com la coneixem actualment.
Des de fa més de 10 anys, l’EAP Passeig de Sant Joan / Carles I porta esperant un nou espai per poder unificar tots els professionals treballant en una infraestructura adequada i segura.
La pandèmia del COVID 19 ha evidenciat les greus mancances del CAP Carles I, per la qual cosa s’ha hagut de tancar. Aquest fet ha condicionat que tots els treballadors estiguin al CAP Passeig de Sant Joan, centre amb unes instal·lacions també deficients i obsoletes, i on no hi ha espai per tots els professionals.

A.PUNTS CLAUS QUE JUSTIFIQUEN LA PETICIÓ D’UN NOU ESPAI DIGNE I SEGUR PEL CAP DE FORMA URGENT

1-El CAP Carles I (C/ Marina 168) no disposa de cap consulta amb ventilació. De fet, la Unitat Bàsica de Prevenció ha indicat que no és apte per continuar fent activitat assistencial (per seguretat tant de pacients com professionals) i no es podrà tornar a obrir. El CAP Carles I tampoc té sortida d’emergència ni WC adaptats.
 
2-El CAP Passeig de Sant Joan (Passeig Sant Joan 20) és un centre petit amb unes instal·lacions obsoletes als baixos d’un edifici d’habitatges i on moltes de les consultes tampoc disposen de la ventilació adequada.

3-L’EAP Passeig de Sant Joan / Carles I té 70 professionals que donen assistència a 28.000 ciutadans dels barris de l’Eixample Dret i el Fort Pienc. Tots aquests professionals no caben a l’edifici de Passeig de Sant Joan.
 
4-La previsió de fer el nou CAP al cantó del Bingo Billares (cantonada Nàpols / Gran via) és de fa més de 5 anys i encara no s’ha construït res. De fet, si es volés construir el nou CAP allà es trigarien mínim uns 5 anys més que no podem esperar en les condicions actuals.

5-Explorant alternatives, al mig de la nostra àrea d’influència existeix l’Edifici Transformadors, que de fet, ja es va reivindicar com a nou CAP fa més de 8 anys. Aquest edifici es va inaugurar fa uns mesos, i proposem compartir-lo de manera temporal amb les entitats que hi ha actualment, i crear-hi sinèrgies. Pensem que aquesta seria una de les solucions més ràpides i segures per tothom.

6- Durant aquests 3 darrers mesos hem vist la capacitat d’adaptació que tenen certes instal·lacions que s’han reconvertit amb voluntat en espais sanitaris en poques setmanes.

7- Demanem explorar també altres solucions com els mòduls prefabricats sempre que aquests s’ubiquin al cantó del CAP. A tal efecte, hem proposat diferents localitzacions contigües al CAP.

8- L’EAP Passeig de Sant Joan/Carles I ha demostrat sempre el seu compromís amb la ciutadania, i especialment durant aquests 3 mesos de pandèmia, en els quals ha atès, a part de la seva població habitual, l’Hotel Salut Cotton House, diverses residències geriàtriques i l’alberg de dones sense llar del carrer Alí-Bei. Tot això, oferint un alt nivell de qualitat assistencial com així ho demostren els resultats de l’equip dels darrers anys.

B.Raons per tenir els edificis/ mòduls prefabricats contigus al CAP:

1- Necessitat de tenir un centre on es pugui realitzar el triatge únic per COVID amb 2 circuits diferenciats (brut i net) dins el mateix edifici. O un mòdul prefabricat, a pocs metres del centre actual, on es pugui visitar la zona bruta i deixar espai actual per resta de pacients. No és convenient desplaçar pacients amb símptomes pel carrer entre 2 centres diferenciats (en el nostre cas seria entre Passeig Sant Joan i l’Estació del Nord) per qüestions de seguretat.

2- Gestió organitzativa de professionals que hi treballen. Dificultat de cobertura i necessitat de més professionals si l’equip està dividit en dos espais. Cap EAP de Barcelona està separat (nosaltres no hem de ser l’excepció; fins ara Carles I ha sigut una anomalia amb la promesa de que es resoldria en breu, i ja portem 5 anys esperant el nou centre)

3- Dificultat logística en quant a material, proveïdors, contractes subministrament, si l’equip està dividit.

4- Facilitat per formació continuada, sessions clíniques conjuntes dels professionals si l’equip no està dividit. En el cas de ser centres docents , com ho són els nostres, no pot haver-hi separació física entre diferents tutors i diferents residents, i s’han d’unificar les sessions clíniques i les formacions.

5- Facilitat per continuum assistencial amb proveïdors hospitalaris, o sociosanitaris, si estem junts en un espai

PER UN SOL CAP DIGNE I SEGUR JA !!!
EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PASSEIG DE SANT JOAN/CARLES I
temes relacionats

Crisi de la sanitat pública   /    Treballadors sanitat   /    Sanitat pública   /    Món obrer Estat espanyol   /    Barcelona   /    Catalunya

Comentaris

Comentar