Nadal

TRADICIÓ I EXPLOTACIÓ

Un Nadal amb treball infantil

Salvador Soler

VÍDEO

Nadal: un conte gens innocent

Miguel Raider

RACISME A L'EUROPA DEL CAPITAL

Nadal a l’infern: els refugiats a Europa