Nadal

TRADICIÓ I EXPLOTACIÓ

Un Nadal amb treball infantil

Salvador Soler

VÍDEO

Nadal: un conte gens innocent

Miguel Raider