×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Les 14 mesures educatives del Govern central: la nova normalitat pitjor que la vella

La Federació d'Ensenyament de CGT ha manifestat en un comunicat la seva absoluta repulsa davant les mesures per a l'inici del curs 2020-2021 acordades pel Ministeri d'Educació i les Comunitats Autònomes.

CGT Ensenyament

dimecres 1 de juliol de 2020
Facebook Twitter

La Federació d’Ensenyament de CGT ha manifestat el seu total desacord amb les mesures anunciades en totes les comunitats autònomes per part de les respectives autoritats educatives, ja que no contemplen “Cap indici que el pròxim curs es plantejarà des de l’òptica del necessari reforç de l’Educació Pública en els cinc fronts que entenem imprescindibles per a afrontar les conseqüències del confinament escolar viscut aquest curs i prevenir i anticipar la seva possible repetició: 1. Una reducció de les ràtios d’alumnat per aula i un replantejament profund de les necessitats d’espai dels centres escolars. 2. Un increment important de personal docent i d’administració i serveis. 3. Una aposta seriosa per a millorar els mitjans i recursos digitals públics. 4. Adoptar mesures de xoc per a evitar la bretxa digital i social de gran part de l’alumnat i de les seves famílies. 5. Reforçar les mesures de seguretat i protecció de riscos en els centres educatius.”

I valoren que “hem anat contemplant com diverses Comunitats Autònomes (Madrid, Extremadura, Andalusia, Aragó …) plantejaven un inici de curs basat en una esbalaïdora volta a la vella normalitat, corregida i empitjorada, com si res hagués passat enguany ni pogués tornar a passar” i que els canvis són un curs “maquillat” ja que es basen en “propostes de recuperació d’aprenentatges i atenció a la diversitat de l’alumnat que pressuposen que amb menys efectius docents es prestarà una major i millor atenció individualitzada i es podrà planificar una possible volta a l’escenari virtual menys improvisada”.

D’altra banda, també critiquen al govern “progressista” que suposadament “vindria a posar sentit comú i a forçar mesures de disminució de ràtios i increment del personal docent i de suport en els centres escolars” com anunciaven els discursos de la ministra Celaá quan prometia dos metres d’espai vital per lloc escolar, 15 alumnes i alumnes com a màxim en cada aula o serveis de neteja reforçats. No obstant això, per a la CGT, “gradualment, les declaracions públiques de la ministra s’anaven suavitzant”.

Les 14 mesures anunciades per la ministra han estat acceptades per les Comunitats Autònomes els governs de les quals, per a la CGT Ensenyament, tampoc es proposen incrementar la inversió educativa i a més podran continuar retallant unitats i professorat i “implicar suculents contractes amb empreses, no com els salaris, que no deixen marge de mossegada”.
14 mesures que no suposen cap compromís de millora per part de les administracions, i el fins i tot al fet que els centres escolars i el personal docent se sobren i basten amb els recursos que ja tenen, fins i tot amb una mica menys, per a millorar l’educació i afrontar, arribat el cas, el retorn al virtual en millors condicions, gràcies a tot el que s’ha après enguany".

Un repàs de les 14 mesures educatives

En el seu comunicat, la Federació d’Ensenyament de CGT fa un repàs de les catorze mesures educatives, criticant cadascun dels aspectes que seran més perjudicials que abans per a l’educació pública, ja que les velles polítiques s’aprofundirien, encara que travessades per la crisi després de la pandèmia. Reproduïm al que anomenen els “14 punts de la infàmia”:

1. El curs 2020-2021 començarà en les dates habituals del mes de setembre i seguirà unes pautes temporals similars a altres cursos acadèmics. Aquesta mesura ha d’haver necessitat de dies, tal vegada setmanes, d’àrdua elaboració. No s’enxampen els dits, no, les pautes temporals seran similars a altres cursos. No diguem iguals que les paraules les carrega el diable.

2. L’activitat lectiva presencial s’adoptarà com a principi general durant el curs 2020-2021. Deixarem l’educació presencial com a principi, no vagi a ser que al final…. I es farà l’esforç per assegurar-la, tampoc ens comprometrem massa.

3. Els centres educatius adaptaran, en totes les etapes i ensenyaments, les seves programacions didàctiques de les diverses àrees, matèries, àmbits o mòduls per al curs 2020-2021, en el marc del que estableixin sobre aquest tema les Administracions educatives, amb la finalitat de recuperar els aprenentatges imprescindibles no aconseguits i permetre a l’alumnat l’assoliment dels objectius previstos. Més professorat? Per a quin, si amb el qual hi ha i alguns milers menys basta per a atendre el possible increment de les necessitats educatives que pot haver implicat a bona part de l’alumnat l’aprenentatge virtual improvisat durant un trimestre d’aquest curs?

4. Les Administracions educatives establiran les directrius necessàries perquè els centres docents elaborin plans de seguiment i suport per a l’alumnat que experimenti majors dificultats en les circumstàncies actuals. Més professorat? Per a quin, si amb el qual hi ha i alguns milers menys es pot secundar més i millor a l’alumnat que experimenti dificultats?

5. Les Administracions educatives fomentaran el treball col·laboratiu entre els docents dels centres educatius per a permetre’ls donar una resposta coordinada en les noves circumstàncies. Més professorat? Per a quin, si amb el qual hi ha, i fins i tot millor amb alguns milers menys, posant reunions addicionals cada dues setmanes ens garantim la seva coordinació?

6. En l’inici i el desenvolupament del curs 2020-2021, les Administracions educatives seguiran les indicacions establertes per les autoritats sanitàries. Més personal de neteja? Per a quin, si amb algunes mesures que evitin “contactes massius” es pot garantir la seguretat? Clar, que amb uns quants milers de docents menys serà més fàcil evitar les massificacions a les sales de professorat.

7. Les Administracions educatives treballaran amb els serveis propis de prevenció de riscos laborals, en el marc de les indicacions de les autoritats sanitàries, per a adoptar les mesures més aconsellables per al desenvolupament de les activitats educatives. Les mesures seran “aconsellables”, anem a posar-nos molt durs i parlar d’obligatorietat i que ens costi els diners.

8. Les Administracions educatives proporcionaran al professorat i als centres docents la informació i els mitjans de formació necessaris sobre els requisits higienicosanitaris establerts i la utilització de les instal·lacions escolars en condicions de seguretat. Ens donaran informació i formació amb uns quants fullets, però sense comprometre’s i parlar de donar també equips de protecció. Si el professorat ha treballat a casa amb els seus propis mitjans personals, també pot protegir-se de la seva butxaca. Som vocacionals, pagaríem per treballar, hauran pensat.

9. En el marc que estableixin les Administracions educatives, els centres educatius disposaran d’un pla d’inici de curs que estableixi l’organització del centre que millor s’adapti a les condicions de la nova normalitat. Que cada pal aguanti la seva vela com a millor vegi i pugui. Per a això està l’autonomia dels centres educatius.

10. Les Administracions educatives prepararan els plans de contingència necessaris perquè els centres docents puguin fer front a les eventualitats que es produeixin en el curs 2020-2021. Vaja, alguna cosa que els toca a les administracions, per fi. Ah, no. Si es llegeix el contingut seran els centres escolars els responsables d’aquests plans, encara que cada administració educativa definirà un marc general i proporcionarà als centres les orientacions i el suport que necessitin. I per què no proporcionar el professorat i personal que necessitin?

11. Les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè els centres puguin oferir els seus serveis complementaris habituals, especialment de transport i menjador escolar, en condicions de seguretat.
En quines condicions de seguretat? Les que cadascuna decideixi? Acabarà passant com amb les companyies aèries?

12. Les Administracions educatives adoptaran mesures orientades a la reducció de la bretxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències. Hem hagut d’esperar al punt 12 per a trobar alguna cosa que, encara que sigui remotament, sembla un compromís per a l’administració. Millorar l’equipament tècnic i assegurar mitjançant préstec o cessió que arribat el cas tot l’alumnat compti amb un suport mínim per a seguir el seu aprenentatge en un context no presencial. Ja intuïm en què es gastarà els diners extres rebuts per les Comunitats Autònomes, i ja ha d’haver-hi grans empreses de subministraments tecnològics fent anomenades a despatxos.

13. El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l’educació en les comunitats autònomes col·laboraran per al desenvolupament i l’oferta de recursos per al reforç de la competència digital. Aquesta proposta no sona malament, però com aquests recursos hagin de ser elaborats gratuïtament per professorat motivat que tingui temps lliure, costarà treball. I si cal pagar la seva elaboració segur que hi ha empreses que ja estan fregant-se les mans i fent trucades telefòniques a despatxos.

14. El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l’educació en les comunitats autònomes posaran en marxa programes de cooperació territorial orientats a donar resposta a la nova situació. El títol sona bé, però el text explicatiu no concorda molt i sembla referir-se a una prestació d’ajuda humanitària, perquè no acabem d’entendre què té a veure la cooperació territorial amb la recuperació dels grups estudiantils que més han sofert les dificultats viscudes i el reforç dels centres afectats per aquestes.

En definitiva, “Res comprometen i poc aporten”, valora la CGT, ja que “anuncien una nova normalitat que s’assembla massa a la vella anormalitat precària en la qual l’Educació Pública porta anys malvivint en tots i cadascun dels racons d’aquest Estat”.

Font: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5768#.XvyXoi3FQ6h


Facebook Twitter
Repressió “progressista”: Dani Gallardo serà el primer condemnat per les protestes del procés que entrarà a la presó

Repressió “progressista”: Dani Gallardo serà el primer condemnat per les protestes del procés que entrarà a la presó

Senseidrets: programes d'innovació o d'explotació de la Generalitat?

Senseidrets: programes d’innovació o d’explotació de la Generalitat?

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s'enfonsa

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s’enfonsa

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Avals públics per a la compra d'habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

Avals públics per a la compra d’habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah