León Trotsky

CONTRAPUNTO

Quan la República i el Front Popular van fer impossible resoldre l’agenda del 31 i van obrir les portes a la victòria feixista

Santiago Lupe

CONTRAPUNTO

Una democràcia d’una altra classe: sobre els usos de la Comuna de París

Matías Maiello

CONTRAPUNTO

Trotsky, Gramsci i l’emergència de la classe treballadora com a subjecte hegemònic

Matías Maiello
Emilio Albamonte