Jovent

VIDEO MAIG FRANCÈS

La trobada juvenil a contracorrent crida a reprendre l’exemple i les lliçons del Maig Francès

Com la joventut de les barricades del 68, criden a reprendre la unitat obrer-estudiantil, la lluita revolucionària contra el capitalisme i el patriarcat i el qüestionament a l'esquerra del règim.

divendres 11 de maig de 2018| edició del dia
temes relacionats

Capitalisme   /    Jovent   /    Moviment estudiantil   /    En Català   /    Maig Francès   /    Moviment del ‘68   /    Historia   /    Juventud

Comentaris

Comentar