×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

La il·lusió de la revolució a través de la revolta

Matías Maiello

diumenge 17 de novembre de 2019
Facebook Twitter

Actualment estem vivint el segon gran cicle de lluita de classes des de la crisi de 2008. Iniciat a finals del 2018 amb la irrupció dels Armilles Grogues, ve travessant des de llavors les més diverses latituds. Ha arribat amb força a Amèrica Llatina, passant per Puerto Rico, Hondures, Haití, l’Equador; a Xile actualment té el seu punt més elevat, mentre que el recent cop d’Estat a Bolívia, malgrat la defecció d’Evo Morales i el MAS, ha desfermat la resistència.

Aquesta situació ens planteja un problema semblant al que esmentava compte Lenin en el seu clàssic fullet, ¿Qué Hacer? a principis del segle XX. L’“element espontani” és la forma embrionària del conscient, però com més poderós és l’auge espontani de les masses, més es fa necessari el desenvolupament dels elements conscients, és a dir, de fortes organitzacions revolucionàries. No obstant això, igual que en aquells dies, sorgeixen tendències que sostenen l’equació contrària: a saber, que l’auge espontani permet eludir la lluita contra el reformisme i la burocràcia.

Aquestes tendències avui s’expressen en una adaptació a les formes donades de la revolta que van travessar i travessen els processos actuals (que analitzem en Revolta i revolució en el segle XXI) en detriment de la lluita per l’hegemonia obrera. Ho fan justament quan processos com el xilè plantegen obrir una etapa superior. Per a il·lustrar aquest debat, prendrem com a exemple, els plantejaments de Jorge Altamira que, des de la lluita fraccional dins del PO d’Argentina, ve delineant cada vegada més clarament una tendència d’aquest tipus. Vegem.

Mobilitzacions massives i vaga general política

En un recent vídeo referit al procés xilè, Altamira assaja una espècie de nova teoria sobre l’“assimilació” de les manifestacions massives a la vaga general política. Segons planteja:

... aquestes manifestacions que no cessen a Xile han tingut la capacitat de paralitzar parcialment l’aparell de l’Estat, és el que en altres revolucions s’aconseguia a través d’una vaga política de masses, potser [sic!] amb més profunditat que aquesta paralització. Però podem assimilar manifestacions tan gegantesques, xocs amb els carabiners, xocs amb les forces armades, renovades mobilitzacions, podem comparar-ho amb aquelles revolucions on el moviment de masses amb vagues polítiques aconseguia paralitzar l’aparell de l’Estat.

Per descomptat, les enormes manifestacions que travessen tot Xile i la seva persistència, són elements determinants en el desenvolupament de l’actual procés que ve posant en jaque al govern de Piñera, però es pot “assimilar” el seu efecte a la capacitat de paralització de l’Estat que té una vaga política de masses? La vaga general política –que per descomptat implica també la mobilització– ha trobat un substitut relatiu que fa que disminueixi la seva importància? En aquest cas, caldria tirar a les escombraries més d’un segle de debats del marxisme.

On Altamira veu “assimilació” es tanca en realitat una de les cruïlles que està vivint el procés xilè i que s’expressa en molts dels processos dels últims anys. A saber, la possibilitat de superar l’estadi d’accions de resistència o actes de pressió extrema. Un dels grans escolls en aquest camí respon al fet que en la majoria de revoltes de l’últim temps, el moviment de masses intervé desorganitzat, essencialment en forma “ciutadana”. La classe treballadora que controla les “posicions estratègiques” que fan funcionar la societat (el transport, les grans indústries i serveis) s’absté, excepte excepcions puntuals, de posicionar-se com aquesta força decisiva capaç de fer fallida al règim de conjunt, i intervé com a part de la “ciutadania” diluïda en “el poble” en general.

Però no es tracta només d’una força negativa, sinó que la intervenció del moviment obrer és la que pot cohesionar entorn seu als sectors en lluita en una aliança de classes contra el conjunt del règim burgès. El catastrofisme mecànic que sosté tradicionalment Altamira li impedeix veure que la crisi històrica que travessa el capitalisme no colpeja homogèniament sobre el conjunt dels explotats i oprimits. En aquesta heterogeneïtat relativa es basa la burgesia i el règim per a maniobrar buscant dividir entre “manifestants legítims” i aquells que denomina “violents”, on agrupa els pobres de la perifèria i la joventut que enfronta la repressió.

La jornada del dimarts 12, que va ser la més important des de la fi de la dictadura, va ser una mostra, justament, de la importància d’allò que en l’anàlisi de Altamira semblaria tenir un paper accessori: la irrupció (parcial per cert) del moviment obrer amb pes propi, ja no simplement com a part de la “ciutadania”. Superant el rutinarisme de les direccions burocràtiques de la Mesa de Unidad Social, l’aturada d’aquest dia va ser gairebé total en les branques de salut i educació, així com treballadors públics i municipals, amb els portuaris com a sector més resolt, que va paralitzar gairebé el 95% dels ports i va arrossegar en menor mesura a sectors miners. No obstant això, van quedar sense paralitzar àrees estratègiques del transport públic, aeroports, indústries o passos fronterers, així sectors forestals. Per part seva, els talls i mobilitzacions van impedir el funcionament normal del transport públic terrestre i interurbà. Centenars de barricades es van estendre per tot el país, així com les mobilitzacions massives que van marcar una jornada on es va mostrar la fortalesa de la unitat de treballadors, joves, i sectors populars.

Aquest desplegament, parcial i de només un dia, de la força obrera, va marcar un salt en el procés de conjunt. Com va poder veure’s en el temor que va infondre en el règim. Les forces repressives van vacil·lar, van transcendir les seves friccions internes. Els partits burgesos es van tancar immediatament a negociar contra rellotge un nou engany major, l’anomenat “Acord per la pau social i la nova constitució”, amb els seus plebiscits i constituent falsejada, buscant frenar el desplegament de la lluita de classes. Si a penes un dia d’intervenció decidida d’una part de la classe treballadora –sense la majoria dels seus sectors estratègics- unida amb la joventut i els sectors populars va produir això, no és difícil imaginar-se què succeiria si la classe obrera comença a superar a la burocràcia i intervé amb tot el seu pes.

No veure el paper fonamental de les posicions estratègiques en la producció, el transport, els serveis, és no estar pensant una revolució, sinó com a màxim en un moviment de pressió extrema. Per exemple, què passaria si el moviment obrer miner paralitzés la producció per temps indefinit, amb les conseqüències que tindria, no només nacionals –on la mineria representa al voltant del 10% del PBI–, sinó internacionalment, sent que la producció de Xile de coure, per exemple, representa més del 27% del qual es produeix en el món?

O anant a l’exemple concret de la vaga general i els bloquejos a Bolívia a l’octubre del 2003 durant la “guerra del gas", podem veure el que va significar la lluita a Senkata i la seva planta de distribució de combustible, el desproveïment; o com el desplegament de la vaga, els bloquejos pagesos, etc., van acabar tirant a Sánchez de Lozada. Quan temps se sostindria el govern colpista de Áñez amb una vaga així?

Al contrari del que insinua Altamira, deixant de costat la història del moviment obrer de l’últim segle, una vaga general política implicaria una força enormement superior a tot el que hem vist fins ara, el règim hereu del pinochetisme a Xile no duraria més que un sospir. Clar que com assenyalava Trotsky, la vaga general planteja el problema del poder però no el resol. I aquí passem a la segona de les definicions de Altamira.

Cabildos per a pressionar o veritables organismes d’autoorganització i autodefensa

El segon element que destaca Altamira és que:

... a Xile han començat a formar-se cabildos o assemblees populars, això significa que d’alguna manera s’estableix un òrgan, si no de poder, de les masses enfront de l’Estat, que en aquesta mesura és un òrgan de poder. Què vol dir "en aquesta mesura"? Que si l’Estat demà diu que no es pot manifestar i les assemblees populars criden a manifestar, el poble acata les assemblees populars. No és suficient per a enderrocar un govern ni per a establir un nou govern, però el monopoli del poder relativament estès de l’Estat queda disminuït. En aquestes assemblees populars o cabildos populars s’estan redactant reivindicacions, proclames, etc.

Aquest plantejament de Altamira no sabem si és intencional o respon al desconeixement de la situació, quelcom que per descomptat seria comprensible, ja que en 50 anys d’existència, el PO no ha aportat ni un granet en la construcció d’una organització revolucionària a Xile. Però la veritat és que els cabildos ciutadans, lluny de ser “en certa manera” òrgans de poder, com diu Altamira, són una política que ve impulsant el Partit Comunista i el Frente Amplio com a part de la seva estratègia de “procés constituent” en els marcs del règim actual. Són regimentats com a “instàncies de diàleg”, “espais consultius” on les proclames i reivindicacions que assenyala Altamira són formulades per a enviar als parlamentaris d’aquests partits.

Crida l’atenció que la seva reivindicació dels cabildos no tingui res a dir sobre això. Un podria pensar que és una imprecisió d’un vídeo gravat a les apurades, però l’article de la Conferència de la tendència del PO és més categòric encara, dient que “les assemblees i cabildos a Xile col·loquen la qüestió del poder polític”. Bé, lamentem donar-los la mala notícia, però avui els cabildos no “col·loquen” la qüestió del poder. Això no treu que eventualment les masses se’ls apropiïn en un futur i els donin un altre contingut totalment diferent, però no és la realitat actual ni molt menys. Per descomptat, sense vocació d’intervenir realment en el procés xilè es pot dir qualsevol cosa, total no passa res.

Els nostres companys i companyes del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), que vénen intervenint activament en el procés a Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Arica, Temuco, Port Montt, Rancagua i altres de les principals ciutats del país (intervenció que es pot seguir a la Izqueirda Diario de Chile, actualment amb 2 milions de visites al mes), participen d’alguns d’aquests cabildos allà on són presos per algun sector per a organitzar-se –lquelcom que és l’excepció-, però lluiten per a donar-li un altre contingut al que tenen actualment, perquè serveixin per a definir el programa de la lluita i per a organitzar la mobilització. Clar que això implica una lluita política oberta amb el PC i el FA que Altamira, simptomàticament, passa per alt.

No obstant això, la prioritat del PTR passa per impulsar organismes reals d’autoorganització. En aquest sentit, hi ha experiències d’autoorganització que vénen complint un paper important en la lluita i són un veritable exemple a nivell nacional. La més avançada d’elles es dóna a Antofagasta, ciutat minera del coure en una de les regions que concentra gran part dels sectors productius de Xile. Ens referim al Comité de Emergencia y Resguardo. Un espai d’autoorganització que articula treballadors de l’educació, públics, portuaris, estudiants, pobladors, organitzacions de drets humans, del món de l’art, professionals de la comunicació, organitzacions socials i polítiques. Realitza l’assistència mèdica als ferits, l’assistència legal enfront de la persecució de l’Estat i ve articulant accions en aquesta important ciutat. Dimarts es va plasmar un front únic amb sectors de la CUT que va donar lloc a una mobilització de més de 25 mil persones a la ciutat (sobre un total de 285 mil habitants), i als piquets per a garantir l’aturada. El Comité de Emergencia y Resguardo, alhora, planteja vaga general amb aturada indefinida fins que caigui el govern de Piñera i tota la seva repressió, fent una crida a no confiar en la política del govern amb les seves farses de constituent i avançar cap a una assemblea constituent lliure i sobirana on sigui el poble treballador i pobre qui decideixi i organitzi les solucions per a les problemàtiques de les grans majories.

Clar, que aquest tipus d’experiències no sorgeixen d’un cabdell, com sembla opinar Altamira, que veu imaginaris cabildos que de per si mateix “col·loquen la qüestió de poder”. Juntament amb l’espontaneïtat hi ha molta militància darrere d’això, igual que en les lluites contra la regimentació del PC i el FA en els cabildos, o per a forjar experiències com la que s’articula entorn de l’Hospital Fangos Luco a Santiago, o la unitat dels estudiants amb els portuaris a Valparaíso, etc. La pura espontaneïtat que sembla imaginar-se Altamira és un mite, com ja demostrava Rosa Luxemburg en el seu clàssic Huelga de masas, partido y sindicato. Però clar, pot ser un element tranquil·litzador per a justificar limitar-se als comentaris enfront d’un procés de l’envergadura del xilè.

Assemblea Constituent i la qüestió del poder obrer

Finalment, Altamira destaca que en el procés xilè:

...hi ha una consigna de poder. I aquesta consigna de poder que han llançat les pròpies masses en la lluita és intransferible al poder, per exemple, una Constituent.

Després contraposa correctament el plantejament d’Assemblea Constituent a les diferents versions de “procés constituent” dins del règim. En aquest aspecte estem d’acord. Actualment els nostres companys i companyes del PTR estan portant endavant una dura lluita política enfront dels intents de desviament del règim.

Però què significa el plantejament de Altamira sobre que la constituent és una “consigna de poder”? I si és una “consigna de poder”, quina relació té amb el plantejament d’un “govern de treballadors”? Es combinen, se substitueixen mútuament, són el mateix? No se sap. Per a sumar confusió, en un recent article dedicat a Xile, sosté que cal lluitar per “una assemblea constituent sobirana que assumeixi la direcció política de l’Estat”. Però de quin Estat? d’un Estat burgès, d’un Estat obrer? Sembla que no és prou rellevant aclarir-ho. Així Altamira torna a tirar per la broda més d’un segle i mig de discussions del marxisme revolucionari, en aquest cas sobre l’Estat.

Si amb “consigna de poder” volem dir que cap institució del règim burgès hauria de limitar-la, revisar o vetar les seves decisions, que suposa la caiguda de Piñera i s’erigeix sobre les ruïnes del règim actual, que ha de tenir plena llibertat per a abordar i resoldre sobre tots els grans problemes del país, podríem coincidir. Però una cosa molt diferent és que una Assemblea Constituent tingui el poder per a imposar efectivament les seves resolucions, és a dir, per a vèncer la resistència (de les forces repressives i bandes paraestatals) que desplegarà la burgesia contra qualsevol mesura que vagi en contra dels seus interessos fonamentals. Amb l’actual retorn dels exèrcits a la intervenció directa contra les masses en diferents països de la regió, no semblaria ser necessari aclarir-ho. Per a fer front a aquests atacs (armats) es necessita un poder alternatiu que sigui capaç també de garantir l’autodefensa del moviment de masses.

La lluita per una Assemblea Constituent lliure i sobirana, que com assenyalava Trotsky, és “la forma més democràtica de la representació parlamentària”, pot complir un paper fonamental perquè en la lluita mateixa per posar-la dempeus i, en cas d’implementar-se, en la lluita per imposar les seves resolucions enfront de la resistència dels capitalistes, sectors cada vegada més amplis del poble treballador poden fer fins al final la seva experiència amb la democràcia representativa i veure la necessitat de superar el lloc del “ciutadà” atomitzat i organitzar-se des de les empreses, fàbriques, el transport, les escoles, les facultats, etc., amb delegats electes per a desenvolupar els seus propis organismes democràtics de poder (consells o soviets) i les seves pròpies organitzacions d’autodefensa. Els quals, dit sigui de pas, són els pilars del govern obrer pel qual lluitem.

El plantejament de Altamira de “una assemblea constituent sobirana que assumeixi la direcció política de l’Estat” sense especificar de quina classe d’Estat estem parlant, per més que a la mateixa se li adhereixi la consigna de “cordons industrials” o organismes d’aquest tipus, deixa obert un forat estratègic fonamental, ni més ni menys que al voltant de la qüestió del caràcter de classe del poder pel qual es lluita [1]. No se sap amb certesa la diferència entre el plantejament de Altamira i aquells com el de “Estat combinat”, segons el qual els consells (soviets) són simples instàncies adossades a un Estat (el contingut de classe del qual no se sap) que es dediquen simplement als “assumptes dels obrers”. Teoria que òbviament s’oposa a un veritable poder amb el qual puguin governar els treballadors, definint el rumb polític de la societat així com la planificació racional dels recursos econòmics sobre la base de la propietat estatal dels mitjans de producció.

Il·lusió de les revoltes i lluita política

Ara bé, si com diu Altamira, les mobilitzacions massives, encara que tinguin un caràcter ciutadà, aconsegueixen paralitzar a l’Estat, per què seria clau la lluita contra la burocràcia de la Mesa de Unidad Social per la perspectiva d’una vaga general política, per què esforçar-se per imposar un Front Únic Obrer?. Si els cabildos ciutadans elaborant peticions són “en certa manera” organismes de poder, per què seria tan indispensable la lluita política contra el PC i el FA per desenvolupar veritables organismes d’autoorganització. Si una institució parlamentària –encara que sigui la més democràtica possible– com una Assemblea Constituent és en si mateixa una “consigna de poder”, per què seria tan insubstituïble l’hegemonia de la classe obrera.

La veritat és que els tres elements assenyalats per Altamira entorn del procés a Xile porten a la mateixa conseqüència: liquar la lluita de partits amb el reformisme i la burocràcia sindical. Aquest abordatge pot servir per a il·lusionar-se en què no és tant indispensable construir fortes organitzacions revolucionàries –ni nacional ni internacionalment-. Però la realitat que mostren els processos de l’última dècada és molt diferent, amb importants processos que van acabar en desviaments “per esquerra”, cas de Grècia amb Syriza -a la que Altamira va fer una crida a votar en el seu moment- que va acabar aplicant l’ajust i preparant el retorn de Nova Democràcia, o Podemos respecte al 15M espanyol, que actualment es prepara per entrar al govern amb el PSOE. O sent capitalitzats políticament per dreta, com va succeir en part a França en les passades eleccions europees on Le Pen va canalitzar el “vot útil” contra Macron; o com el juny de 2013 al Brasil, que enfront dels atacs del PT i l’absència d’una esquerra que fos una alternativa va acabar difuminant-se i deixant el seu lloc a les mobilitzacions de la dreta en les quals es va basar el impeachment i després el cop institucional. I així podríem continuar els exemples.

Altamira, en comptes de proposar-se partir d’allò el més avançat que dóna el moviment espontani per a superar els seus límits, transforma a aquests últims en virtuts per a diluir la lluita contra el reformisme i la burocràcia. No és el primer ni serà l’últim a fer-ho. En el seu moment, Nahuel Moreno ja va plantejar que la revolució era un “tren” imparable que pel seu propi impuls anava més enllà de les intencions que tenien les direccions del moviment de masses, fossin petit burgeses o burgeses. Conseqüent amb això, concloïa que: “no és obligatori que sigui la classe obrera i un partit marxista revolucionari el que dirigeixi el procés de la revolució democràtica cap a la revolució socialista...” [2]. Aquesta teoria va fracassar estrepitosament. Altamira, que sol adjectivar als seus adversaris com “morenistes”, hauria de tenir-ho en compte [3].

Lenin tenia raó

L’abordatge de Altamira del procés xilè que estem criticant en aquestes línies, no es diferencia del que ve expressant, en un context diferent, en els debats sobre la situació Argentina. En aquest cas tracta de diluir la importància de la lluita política amb el kirchnerisme i la burocràcia sindical. La responsabilitat de tots dos a abandonar la convocatòria a qualsevol lluita mínimament seriosa després de les jornades de desembre de 2017, deixant passar tots els atacs sota la consigna de “hay 2019”, semblaria no haver tingut importància en la configuració de la situació actual.

En el món de Altamira, la política es presenta com un cúmul de “cadàvers insepults”. A saber: a) “Els resultats de les eleccions del diumenge 27 d’octubre han enterrat el cadàver llargament insepult del macrisme”; b) “La concepció del peronisme com un ‘cadàver insepult’ forma part de la història del PO”; c) “en aquesta elecció es va procedir a un enterrament, diguem-li honorable, d’un règim que era un cadàver”; són algunes de les frases luctuoses d’articles recents amb les quals la tendència del PO sembla mirar la realitat política.

En aquest marc, no és estrany que per a Altamira el problema de l’esquerra (i el moviment de masses) a l’Argentina es reduís, més o menys, a abraçar la fórmula màgica de “fora Macri i assemblea constituent”. No haver pres aquest plantejament hauria convertit al FIT-U en “una força políticament esgotada” (per sort no ha entrat encara en la categoria de “cadàvers insepults”). Ara bé, el més il·lustratiu és el fonament amb el qual proposava aquella consigna com a clau de l’agitació del FrEnt de Izquierda.

Segons Altamira el plantejament de “Fora Macri, Constituent Sobirana, Govern de Treballadors”, era:

…el mètode mateix de diferenciació amb el kirchnerisme, perquè contraposa dos programes i dos mètodes d’acció en l’oposició al govern macrista. El procediment de diferenciació que consisteix a denunciar a tots els protagonistes de la política (Macri, K, Massa, Governadors, Intendents, el Papa, Lavagna, etc.) marca un nivell groller de despolitització, i funciona com a autoproclamació d’una esquerra que continua sent l’extrem minoritari de tot l’arc polític [4].

No obstant, aquest “procediment de diferenciació” que a Altamira li sembla “grollera despolitització”, Lenin ho considerava l’objectiu principal de la intervenció electoral. Així, deia en 1912, enfront dels menxevics que no volien enfrontar-se als liberals progressistes, que:

... per als marxistes, l’objectiu principal de la campanya electoral consisteix a esclarir al poble quina és l’essència dels diferents partits polítics, esclarir qui es pronuncia per què, quins interessos vitals efectius fan un o l’altre partit i quines classes de la societat s’oculten darrera d’un o altre [5].

La campanya del FIT-U ha seguit aquest segon camí, buscant “esclarir” en l’agitació de masses, l’“essència” tant del macrisme com a representant directe del capital financer, com la del PJ/kirchnerisme com a representant de la burgesia “nacional”. És a dir, no igualant-los sinó plantejant el que cadascun realment és. Havent mantingut una posició intransigent enfront del PJ/kirchnerisme, va buscar interpel·lar als qui tenien expectatives en ell. Tot això va quedar reflectit en l’agitació, els espots i els debats electorals. Això ha permès que malgrat la reculada en vots en el marc de la polarització hàgim ampliat el nostre auditori, respecte i coneixement de les nostres idees (influència política).

Ara bé, aquestes lluites, que Altamira sembla no voler recordar, van molt més allà de les eleccions, ja que no queda una altra que enfrontar als “cadàvers insepults”. En el cas dels processos més aguts de la lluita de classes, com vèiem amb Xile, l’abordatge de Altamira es fa molt més perniciós, ja que condueix a l’abandonament de la lluita per l’hegemonia obrera, fonamental per al triomf dels processos revolucionaris. Lamentablement no hi ha cap tren imparable que ens porti pel seu propi impuls fins a la victòria de la revolució socialista. Si bé el capitalisme genera als seus propis enterramorts, als partits revolucionaris no queda altra opció que construir-los.

NOTES

[1] Com assenyala Trotsky respecte a la política que van tenir amb Lenin en la Revolució russa: "Plantejàvem el problema d’una insurrecció que traspassaria el poder al proletariat a través dels soviets. Quan se’ns pregunta què faríem, en tal cas amb l’Assemblea Constituent, vam respondre: ’Veurem; tal vegada la combinem amb els soviets’. Per a nosaltres això significava una Assemblea Constituent reunida sota un règim soviètic, en la qual els soviets fossin majoria. I com no va succeir, els soviets van liquidar l’Assemblea Constituent. En altres paraules: es tractava de dilucidar la possibilitat de transformar l’Assemblea Constituent i els soviets en organitzacions d’una mateixa classe, mai de combinar una Assemblea Constituent burgesa amb els soviets proletaris”.

[2] Moreno, Nahuel, “Escuela de cuadros - Argentina, 1984. Crítica a las Tesis de la Revolución Permanente".

[3] El profund objetivismE que expressa Altamira, on la lluita per l’hegemonia obrera no té major rellevància, aporta com a contracara una anàlisi profundament normativista i subjetivista de les revolucions, tal com també va fer amb els seus textos sobre Cuba. En ells defineix a l’Estat sorgit de la revolució amb la formula estranya –des del punt de vista del marxisme– de “Estat burocràtic petit burgès”. El fonament segons Altamira és que, a diferència de la Revolució russa, “l’expropiació del capital per la Revolució cubana ha creat una societat intermèdia que ja no és pròpiament capitalista, però molt menys socialista” (Altamira, Jorge, “La Revolució cubana: un retorn lamentable al morenisme”). Trotsky va combatre contra les visions que presentaven a l’URSS com una societat socialista i no per això li negava el caràcter “obrer” a l’Estat. Trotsky va debatre en el seu moment contra visions subjetivistes com les de Altamira. En polèmica amb Burnham i Carter, i enfront de la degeneració brutal de l’Estat obrer rus encapçalat per Stalin, Trotsky planteja: “significa això que un Estat obrer que entra en conflicte amb les exigències del nostre programa, deixa de ser per tant un Estat obrer? Un fetge malalt de malària no correspon a un tipus normal de fetge, però no per això deixa de ser-ho […] El caràcter de classe de l’Estat està determinat per la seva relació amb les formes de propietat dels mitjans de producció”. I agregava: “mentre aquesta contradicció no passi de l’esfera de la distribució a la de la producció i no destrueixi la propietat nacionalitzada i l’economia planificada, l’Estat continua sent un Estat obrer”. Particularment contra la (in)definició de Burnham i Carter planteja: “la seva definició antimarxista de la Unió Soviètica com un Estat no burgès i tampoc obrer, obre la porta a tota classe de conclusions. És la raó per la qual aquesta definició ha de ser categòricament rebutjada” (Trotsky, León, “Ni un Estat obrer ni un Estat burgès?”, Escrits de León Trotsky 1929-1940 [CD], Llibre 5, Buenos Aires, Edicions IPS-CEIP Lleó Trotsky, 2000). Un caràcter “antimarxista” bastant similar té la definició esbossada per Altamira per a l’Estat sorgit de la Revolució cubana.

[4] Altamira, Jorge, “Por qué una fracción pública del Partido Obrero”.

[5] Lenin, V. I., “Liberalismo y democracia”, Obras Completas, Tomo XVII, Buenos Aires, Cartago, 1960, p. 544.


Facebook Twitter

Matías Maiello

Nació en Buenos Aires en 1979. Es Lic. en Sociología y docente de Sociología de los Procesos Revolucionarios (UBA) desde 2004. Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y miembro del staff de la revista Estrategia Internacional. Es coautor junto con Emilio Albamonte del libro Estrategia Socialista y Arte Militar (2017).

Veus contra la criminalització de la protesta

Veus contra la criminalització de la protesta

Prou criminalització a la protesta! Més de 30 organitzacions convoquen una concentració contra el delicte de desordres públics agreujats!

Prou criminalització a la protesta! Més de 30 organitzacions convoquen una concentració contra el delicte de desordres públics agreujats!

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

6 de desembre? Res a celebrar, no volem uns altres 40 anys del mateix

6 de desembre? Res a celebrar, no volem uns altres 40 anys del mateix

L'Estat espanyol construirà cinc vaixells de guerra més per a l'Aràbia Saudita

L’Estat espanyol construirà cinc vaixells de guerra més per a l’Aràbia Saudita

Els i les treballadores joves cada vegada més pobres. I la “tardor calenta” de CCOO i UGT?

Els i les treballadores joves cada vegada més pobres. I la “tardor calenta” de CCOO i UGT?

Un clar atac del Govern a les pensions: ampliació a 30 anys del període de càlcul

Un clar atac del Govern a les pensions: ampliació a 30 anys del període de càlcul