Gentrificación

SENTÈNCIA DEL SUPREM

Acabem amb la casta judicial! Nacionalització de la banca i expropiació dels pisos buits

Federico Grom