Gentrificació

LLOGUERS SOCIALS

Viure de lloguer a BCN, un mal son

Insumissa Resistent

SENTÈNCIA DEL SUPREM

Acabem amb la casta judicial! Nacionalització de la banca i expropiació dels pisos buits

Federico Grom