Front popular

87 Aniversari II República

14 d’abril de 1931, l’inici de la revolució espanyola

Santiago Lupe