Front popular

CONTRAPUNTO

Quan la República i el Front Popular van fer impossible resoldre l’agenda del 31 i van obrir les portes a la victòria feixista

Santiago Lupe

90 ANIVERSARI

14 d’abril de 1931, l’inici de la revolució espanyola

Santiago Lupe

87 Aniversari II República

14 d’abril de 1931, l’inici de la revolució espanyola

Santiago Lupe