Front Únic

DEBATS MOVIMENT OBRER

La unitat per lluitar i l’organització sindical unitària

Ivan Vela
Federico Grom

FRONT ÚNIC OBRER

El front únic obrer en la tradició del marxisme revolucionari

Sol Cheliz