Franco

UN TEXT DE LEÓN TROTSKY

La democràcia burgesa i la lluita contra el feixisme

León Trotsky

EXHUMACIÓ FRANCO

Comença el trasllat dels ossos del dictador

Roberto Jara

MEMÒRIA HISTÒRICA

El Ducat de Franco. Solament el PP és responsable?

Santiago Lupe