×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

[França] Una vegada més: reforma o revolució?

Juan Chingo

dilluns 20 de gener de 2020
Facebook Twitter

[Des de París] Aclariment de l’autor: Aquest article va ser escrit per a ser publicat en francès abans de la “Rentrée”, la tornada de les vacances de cap d’any dilluns passat 6. El mateix conserva tota la seva actualitat. La massiva jornada d’acció del dijous 9 va mostrar que els sectors en vaga mantenen la seva determinació malgrat la llarga treva acceptada de fet per totes les direccions sindicals, incloses les contestatàries. Ara moltes d’aquestes direccions diuen estar disposades a asseure’s a negociar donant aire a la maniobra del govern de “posposar” l’augment de l’edat jubilatoria de 62 a 64 anys mentre manté el conjunt de l’atac a les pensions i, a sobre, sosté que caldria “compensar” la diferència que representaria per al fisc amb ajustos addicionals de 12 mil milions d’euros en el pressupost. Que el moviment actual hagi pogut passar aquest dur període de festes és ja tot un mèrit. Però la lluita (per les contradiccions plantejades en l’article) té encara dificultats per a generalitzar-se. El risc és que després de 39 dies -és a dir la vaga més llarga des de 1968- el cansament dels lluitadors acabi per desflecar la vaga.

El neoliberalisme de dreta macronià ha aconseguit despertar primer l’exasperació de la França perifèrica, després de certs batallons centrals del moviment obrer tradicional a través de dos moviments espectaculars i en gran part inèdits. En tots dos casos, el rebuig visceral que provoca la macronia ha empès a aquests processos de la lluita de classes a una resposta més dura i més llarga de l’esperat. També la seva durada i popularitat (després d’un mes de vaga el 61% de la població justifica la mateixa) testimonia la fossa oberta entre els dirigents i els dirigits, aquesta crisi orgànica recurrent que ve travessant França des de fa anys i de la qual l’elecció de Emanuel Macron va ser una expressió alhora que un agreujament. Algú que no ve de l’esquerra com l’historiador Maxime Tandonnet, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dóna compte d’això:

Ja no és una bretxa, sinó un precipici, un abisme. Amb la crisi social, d’una gravetat sense precedents des de desembre del 1995, encadenada a la mobilització de les armilles grogues, la Guerra Freda Civil entre la nació i la classe dominant va aconseguir el seu punt culminant. El contingut de la reforma jubilatoria, en els seus aspectes econòmics, socials i jurídics, ja no és el punt essencial. La crisi es va tornar política, apassionada. Enquesta rere enquesta, es confirma que més de dos terços de la població fa costat als vaguistes. Deixant clar que aquests últims no estan lluitant només contra la modificació d’un règim social. Es van rebel·lar contra una decisió emblemàtica de la bretxa existent en la democràcia, que se sent majoritàriament com un afront, una humiliació, i un qüestionament al pacte social imposat per un equip dirigent desconnectat de la realitat.

En aquest marc, el fet més significatiu del conflicte social actual és la determinació i combativitat dels vaguistes. La mateixa es nodreix del sentiment d’injustícia que genera la contrareforma de les jubilacions, sentiment en el qual s’identifiquen amplis sectors d’assalariats i que és la base de la superació del corporativisme que afectava en gran part als sectors protegits del moviment obrer. Això s’aprecia en els ferroviaris que segueixen el moviment malgrat les concessions fetes a certes franges d’edat sobre l’aplicació de la reforma o els representants de l’Òpera de París que s’oposen a l’anomenada “clàusula de l’avi” perquè no són indiferents a la sort de la pròximes generacions. També com hem dit, la lluita s’identifica amb una opció de societat: els assalariats veuen en la jubilació el moment on podrien gaudir d’una certa llibertat, o dit en termes marxistes les condicions de jubilació són la contrapartida a la fatiga, les souffrances i la insalubritat de l’explotació capitalista, la durada i la intensitat de la qual ha augmentat brutalment en les últimes dècades. Així, si els Gilets Jaunes s’oposaven a la pauperització o una mobilitat social descendent al llarg de les últimes dècades, tota una part de la societat no vol el declivi social institucionalitzat que planteja aquest projecte de reforma, és a dir, carreres tallades, l’obligació de canviar de treball o acceptar salaris baixos. Com ho diu sense ambigüitats el Primer ministre Edouard Philippe en el seu discurs sobre la reforma jubilatoria, el passat 11 de desembre:

El món d’avui, almenys França, es caracteritza per un nivell de desocupació que continua sent important, sostingut a llarg termini. Es caracteritza pel fet que els estudis són cada vegada més llargs, que les carreres tenen majors interrupcions i que es va desenvolupar el treball a temps parcial. Pot ser que vulguem canviar tot: tornar a la plena ocupació, limitar la precarietat... però aquest és el món en el qual vivim i és savi veure el món tal com és. Hem de construir la protecció social del segle XXI tenint més en compte les noves cares de la precarietat.

Difícil veure en aquesta perspectiva que ens proposen les classes dominants d’avui -i que increïblement no ha suscitat la menor reacció de les elits polítiques i mediàtiques- una força de persuasió, és a dir un potencial hegemònic que pugui convèncer als explotats, especialment a la joventut. Que lluny està la burgesia del segle XXI, enfront de sectors de la seva mateixa classe com John Maynard Keynes qui el 1929 afirmava obertament que:

La idea que hi hauria una llei natural que impedís als homes tenir un treball, que seria "imprudent" emprar a homes, i que seria financerament "sa" mantenir a una desena part de la població en l’oci indefinidament, és increïblement absurda. Ningú ho pot creure si no li han omplert la ment de ximpleries durant anys. [1]

La comparació amb les declaracions del primer ministre mostra la decadència de la classe capitalista en el seu conjunt, alhora que grafica que quan diem que la burgesia només proposa la regressió social veiem que no té res de metafòric!

L’estret marge del reformisme i l’actualitat de la perspectiva revolucionària

En aquest context internacional i nacional, el xoc entre l’actual administració i la mateixa CFDT és revelador de l’escàs marge que té en l’actualitat fins i tot les més timorates polítiques reformistes, com són les de Laurent Berger, secretari general d’aquesta central que està obertament per la col·laboració de classes i és partidari de la reforma per punts. Aquesta realitat respon a una tendència mundial en la qual en el mitjà de la guerra oberta competitiva a nivell internacional, la burgesia ja no pot negociar gens substancial amb els aparells sindicals. Impossible el menor compromís quan les seves “reformes estructurals” tenen com a objectiu real el de desvalorar la força de treball, generalitzant els contractes de treball menys “protegits”. Impossible aconseguir la menor reforma si no es posen en qüestió la desocupació i la precarietat que són les dues forces essencials en les quals reposa el capitalisme després de la caiguda de la taxa de guany que l’afecta des de la dècada de 1970. Aquest canvi en la relació de l’estat amb els sindicats en el cas francès és assenyalat pel politòleg Jean-Marie Pernot, qui afirma que

Fins als anys 70, la decisió pública tenia una major consideració a l’opinió dels sindicats. Des de llavors, i quan es tracta d’assumptes seriosos, l’Estat pren la iniciativa sense compartir responsabilitat: en tal cas, el lloc dels sindicats es limita a una decisió bastant simple: acceptar o sortir al carrer. La clau està en "no concedir res", com si la legitimitat del govern no es basarà en la seva capacitat de respondre a la demanda social, sinó en la seva capacitat de resistir-la.

En el cas francès -si bé aquesta tendència està molt present- la memòria recent del traumatisme de la vaga general de 1968 en la classe dominant va implicar que la resistència de les masses a l’ofensiva neoliberal deslligada des de finalitats de 1970 no va aconseguir derrotar la mateixa, però va posar enormes bastons a la roda, aconseguint un cert equilibri amb l’objectiu de preservar la pau social. Aquest és el sentit de les reculades parcials enfront de les lluites de 1995 o en 2006 dels dos governs de Chirac, en el que he qualificat en altres articles com “El chiraquismo o l’últim intent d’evitar la crisi orgànica del capitalisme francès”.

Però aquest fràgil equilibri es trenca amb la crisi mundial de 2008: des dellavors cap lluita reformista ha aconseguit satisfacció. El macronisme porta aquesta tendència de les dues últimes administracions fins al final, radicalitzant el projecte neoliberal com a manera de superar els mínims compromisos que es van aconseguir amb el treball en contrapartida per a fer avançar la política neoliberal. Aquesta radicalització de la classe dominant deixa com a úniques opcions “La resignació o la revolució”, reprenent el text abans citat de Pernot. Aquest autor fonamenta aquesta opció en la història nacional .Així diu:

El 1996, el sociòleg Alain Caillé va plantejar la hipòtesi que l’imaginari nacional s’estava repetint de manera constant des de 1789, precedit per un gran nombre de revoltes populars que l’anunciaven. El paral·lelisme és temptador: per a no concedir res que qüestioni els privilegis aristocràtics, la monarquia no va oferir una altra opció que la resignació o la revolució. Aquesta alternativa va passar a través del temps, i de l’Antic Règim a la República, un dels actes fundadors de la qual va ser la derogació de tota representació col·lectiva entre l’Estat i el ciutadà. Sabem quant temps es va trigar a legalitzar la representació dels treballadors a través del sindicalisme, amb la llei de 1884. Alguns dels iniciadors de la llei van tractar de promoure un principi d’associació dels sindicats en la gestió dels assumptes socials, alguna cosa que va ser rebutjat tant per la majoria política del moment com pel naixent sindicalisme, convertit en revolucionari de tantes recusacions. Passarà algun temps abans que el principi de la negociació col·lectiva trobi un lloc en la llei, i més temps encara en la pràctica. La llei de 1919 que va crear els convenis col·lectius es va enfrontar a la indiferència dels ocupadors, una vegada que el temor de la revolució bolxevic ja havia passat. El 1918, la CGT va exigir, en va, la creació de delegats dels treballadors en les empreses, com ja existia a Alemanya. El Front Popular va tornar a posar l’assumpte sobre la taula, fent passar una segona llei sobre els convenis col·lectius i la posada en peus dels delegats dels treballadors. La revenja patronal de 1938 i l’esclat de la guerra van posposar l’eficàcia de les negociacions per branques, que no van tenir lloc fins al cap de la llei de l’11 de febrer de 1950. Es necessitaria una altra dècada, especialment després de 1968, perquè es convertís en una manera reconeguda de producció normativa. La història és, per tant, una part important del relat i el record dels episodis revolucionaris (1789, però també 1830, 1848 i la Comuna de París), la qual cosa sembla reactivar una certa propensió a la ira pública. Però seria reduir allò social a un exposició museística veure els moviments socials com l’enèsim ressorgiment de l’esperit gal. Rebutjar la negociació continua sent la força motriu de les mobilitzacions. És reivindicat per aquest govern com pels seus predecessors. La diferència és que l’herència de l’absolutisme monàrquic és perfectament assumida per l’actual president.

En conclusió, ja sigui pels elements estructurals de la decadència del sistema capitalista que es van accelerar les últimes dècades, ja sigui per les característiques de l’estat francès el camí de la reforma és de més i més utòpic, transformant la perspectiva revolucionària en l’única realista sinó volem resignar-nos a la regressió social.

Per una estratègia per a vèncer

Lluny d’aquesta conclusió, les direccions reformistes del moviment obrer, començant per la CGT, encara consideren possible un compromís social progressiu amb la classe dominant i el seu estat. El seu utòpic objectiu és aconseguir que el govern escolti les demandes. Enfront de la negativa total d’aquest després d’un mes de conflicte, el seu objectiu aquesta setmana és intensificar la mobilització però dins de la mateixa lògica, és a dir que el govern entengui les demandes. Però si veritablement es vol que el govern retiri els seus projectes anti socials, cal construir una relació de forces de gran escala per a obligar-lo a retrocedir, és a dir vèncer-lo. Encara que en els últims dies la direcció de la CGT va coquetejar amb la idea de generalitzar la vaga, no es prepara en gens ni mica per a això. Ni abans ni durant el conflicte en curs, la direcció de la CGT va plantejar la perspectiva d’un gran enfrontament, ni es va preparar per a aquest, ni el va anunciar, ni tampoc el va construir. De setembre al 5/12, mentre tots els vaguistes que avui estan a l’avantguarda de l’enfrontament es van organitzar per a lluitar en una de les vagues més preparades del moviment obrer en la seva història, què feia la direcció de la CGT? Parafrasejant a Trotsky diem a la direcció de la CGT, qui li deia a la direcció del Partit Comunista de l’època enfront de l’ofensiva anti obrera d’aquells anys: “La vaga general no és un joc a l’amagatall” i agregava perquè no hi hagi dubtes com era el significat d’aquesta:

No tenim en vista una simple manifestació ni una vaga simbòlica d’una hora o fins i tot de 24 hores, sinó una operació de combat, amb l’objectiu d’obligar l’adversari a cedir. No és difícil comprendre quina exacerbació terrible de la lluita de classes significarà la vaga general en les condicions actuals! (Subratllat nostre) [2]:

No és aquest l’objectiu -més enllà d’alguns anomenats més radicals o de l’agregat d’una nova jornada d’acció el dissabte 12 de gener, després de la ja anunciada abans de les vacances del dijous 9- de la direcció de la CGT que només planteja una pressió in extremis a les actuals autoritats, a la qual lluny de veure-les com un adversari li continua reconeixent legitimitat com a expressa que fins i tot aquesta setmana decisiva la direcció de la CGT anirà novament a negociar amb el govern de Edouard Philippe.

Com l’ombra al cos d’aquesta "estratègia" de lluita, la direcció de la CGT no va més enllà de la qüestió de les pensions, sense ampliar a un conjunt de qüestions que podrien ser més sentides per les capes més baixes del proletariat com podrien ser la qüestió de les prestacions per desocupació, la privatització dels serveis públics, la crisi terminal de l’hospital públic, un augment immediat i generalitzat dels salaris, pensions i mínims socials així com la lluita contra tota mena de precarització laboral. Com ja diem, en un context de profunda crisi del capitalisme i de regressió social en tota regla, la majoria dels treballadors entenen que la lluita contra tal o tal altra contrareforma no serà suficient per a resoldre els seus problemes. Molts simpatitzen amb el moviment actual, però només es comprometrien en un moviment vaguístic massiu si veuen la perspectiva d’un canvi radical. Però enfront de la contrarevolució social que porta endavant l’Executiu, les direccions sindicals contestatàries no plantegen cap mesura que toqui els guanys dels grans capitalistes. Així la direcció de Total fa xantatge amb el lockout als obrers de Grandpuits enfront del silenci eixordador de les direccions dels grans sindicats que no s’atreveixen a plantejar una consigna bàsica que reasseguri als vaguistes enfront de les amenaces del principal grup privat francès, això és: la nacionalització sota control obrer de tota la branca petroquímica enfront de la menor temptativa de lockout a causa de la vaga. Un programa d’aquest tipus podria concretar la vaga general i fer realitat la perspectiva política que Macron es vagi, que van plantejar –encara que no podien resoldre- amb la seva revolta els Gilets Jaunes. Però a diferència dels anteriors moviments socials que van sacsejar i sacsegen a França des de 2016, aquesta vegada –si no vol perdre obertament la cara- la direcció de la CGT no podrà escudar-se en la falta de combativitat dels treballadors per la seva absència d’una estratègia per a vèncer.

La recomposició del moviment obrer i la necessitat urgent d’un partit revolucionari

Aquesta setmana s’anuncia decisiva. Malgrat tots els límits imposats a la seva lluita per la Intersindical, els vaguistes no bomés van superar l’enorme obstacle que van significar les vacances mantenint viva la flama del moviment social fins i tot a la Reentre. El rol de la Coordinació dels vaguistes de la RATP i l’SNCF en tota la zona d’Illa de França [Regió que abasta la ciutat de París i voltants, incloent districtes obrers com St. Denis, NDT] com a ala activa d’aquest procés ha estat central. Però el fet que aquest organisme enormement progressiu nomçes hagi pogut fer un salt després de la treva anomenada en alguns casos obertament per les direccions sindicals no el transforma fins i tot lamentablement en una direcció alternativa a la Intersindical. El rol d’aquesta impedeix de moment l’extensió ràpida de la vaga a altres sectors de l’economia. Però la brega existent contra Macron i la seva reforma podria fer que, malgrat els obstacles que planteja la direcció del conflicte, altres sectors com els docents es reforcin o entrin en combat de manera tal que enfront de la por de la generalització de la vaga el govern es vegi obligat a cedir. Des del punt de vista del poder, totes les estratègies utilitzades fins al moment contra la vaga, cridant a una treva de les direccions sindicals per Nadal i l’estratègia de desgast de les vacances no van caminar i no van aconseguir ni gens ni mica donar la volta l’opinió pública contra els vaguistes. Políticament el govern està en una posició insostenible tractant de fer passar per força una reforma enormement impopular. Les perspectives de reelecció de Macron estan ja durament qüestionades. El seu sol avantatge immediat és que en absència d’un pla seriós per a vèncer de les direccions sindicals, la gent encara cregui que el govern imposarà el seu pla. Aquest fatalisme generat pel pes de les derrotes passades és una qüestió clau que una direcció revolucionària hauria tractat revertir, començant per donar-li confiança històrica als millors elements de l’avantguarda obrera que està despertant.

Des d’un punt de vista més estratègic, els ferroviaris i els agents de la RATP estan mostrant al conjunt de la classe obrera com cal lluitar. És una gran conquesta d’aquest moviment que va tornar a rehabilitar el mètode temible de la vaga indefinida i que tindrà indubtablement enormes repercussions per a les pròximes lluites classe. Sigui com sigui el resultat de l’actual combat, té raó l’historiador Gérard Noiriel en afirmar que

…actualment ens trobem en una fase de gestació i recomposició, una cosa similar a l’ocorregut a la fi del segle XIX quan l’antic moviment dels artesans urbans va ser marginalitzat pel moviment obrer arrelat a la gran indústria. Avui dia, hi ha una fase de qüestionament, de dubte i de noves fissures que em recorden aquest procés de transició i de gestació. En qualsevol cas, sigui com sigui el resultat d’aquest moviment, és segur que hem entrat en un període que estarà marcat per un fort desenvolupament dels moviments socials, no només a França, sinó a tot el món. [3]

Però malgrat aquesta perspectiva entusiasmant, és obligat constatar com diu la mateixa editorialista de Le Monde Françoise Fressoz que “al moviment social sempre li falta una gran veu política” [4]. Efectivament, més que mai es necessita una gran veu política que posi els interessos històrics del conjunt del proletariat, especialment de les seves capes més empobrides, per davant. Els atacs reaccionaris dels diferents pasquins de l’extrema dreta contra el nostre camarada Anasse Kazib, mostren el temor que té la burgesia al fet que emergeixi històricament una direcció del moviment obrer francès la veu del qual, programa i rostre sigui internacionalista, totalment oposat al social xovinisme de la direcció històrica del PCF després de 1935 i el punt culminant del qual va ser el pacte signat amb De Gaulle a mitant 1943 per a mantenir sota control la perspectiva de revolució obrera a la postguerra.

L’entrada en escena de la classe obrera amb els seus mètodes, el despertar a la consciència de classe d’una generació d’obrers confirma doblement el que ja afirmàvem al començament de la revolta dels Gilets Jaunes, quan dèiem que “…no hi ha més fonament per al pessimisme històric de l’extrema esquerra”. Cal revisar seriosament totes les “noves” hipòtesis estratègiques sorgides a la calor d’una època de brutal reculada dels explotats com va ser l’oberta després de la caiguda del Mur de Berlín i la restauració capitalista als països mal anomenats socialistes. El retorn de la lluita de classes que va obrir a nivell mundial la revolta dels Gilets Jaunes, la centralitat de la vaga general com a mètode de lluita posa com a objectiu la construcció d’un partit revolucionari que lluiti per l’hegemonia obrera, és a dir un partit que posi per davant i recreï les idees revolucionàries de l’esquerra i que tingui clar que “Cap compromís és possible amb el bloc burgès en nom de la defensa de l’extrema dreta, cap simpatia pot ser demostrada cap als nacionalistes identitaris en nom de la batalla comuna contra el bloc burgès”, per a prendre la correcta afirmació de l’economista polític Stefano Palombarini en el seu últim article “Après li bloc bourgeois” [5]. Les organitzacions que es reclamen d’aquesta perspectiva política, com és el nostre cas des de la Courant Communiste Révolutionnaire, tendència revolucionària del NPA, hem de fer tots els esforços per a avançar en la construcció d’un real partit revolucionari que defensi un veritable derrocament del capitalisme i el seu reemplaçament pel socialisme. Aquesta és cada vegada més una perspectiva audible i realista, perquè encara que “la vella escata organitzativa encara està lluny d’haver desaparegut”, la brega i la determinació obreres, aquesta “nova pell” que està sorgint són prometedores d’una classe obrera vigoritzada i que podria transformar-se veritablement en enterramorts del gran capital, perquè la classe dominant no té els mitjans de donar reformes serioses en el mitjà de l’exacerbació de la crisi capitalista mundial.

[1] Keynes, a Can Lloyd George Do It?, escrit en 1929 amb Hubert Henderson.

[2] Trotsky, León, Una vez más, a donde va Francia? (finals de març de 1935) disponible a https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/1936-francia/02.htm

[3] L’Humanité 12/12/2019

[4] Le Monde, 31/12/2019

[5] Publicat en el seu blog a Mediapart el 1/1/2020


Facebook Twitter

Juan Chingo

Integrante del Comité de Redacción de Révolution Permanente (Francia) y de la Revista Estrategia Internacional. Autor de múltiples artículos y ensayos sobre problemas de economía internacional, geopolítica y luchas sociales desde la teoría marxista. Es coautor junto con Emmanuel Barot del ensayo La clase obrera en Francia: mitos y realidades. Por una cartografía objetiva y subjetiva de las fuerzas proletarias contemporáneas (2014).

"Dani", l'últim talp de Marlaska que establia relacions amb dones per infiltrar-se en moviments socials

"Dani", l’últim talp de Marlaska que establia relacions amb dones per infiltrar-se en moviments socials

Concentració a Plaça Sant Jaume "per una sanitat i educació pública i de qualitat"

Concentració a Plaça Sant Jaume "per una sanitat i educació pública i de qualitat"

Els serveis públics tornen a omplir els carrers amb força en la segona jornada de vaga

Els serveis públics tornen a omplir els carrers amb força en la segona jornada de vaga

Segona jornada de vagues d'Educació i Sanitat a Catalunya amb seguiment d'un 75% en personal sanitari

Segona jornada de vagues d’Educació i Sanitat a Catalunya amb seguiment d’un 75% en personal sanitari

El govern de PSOE i Unides Podem se sumen a l'enviament de tancs a Ucraïna

El govern de PSOE i Unides Podem se sumen a l’enviament de tancs a Ucraïna

Per frenar l'ofensiva privatitzadora de la sanitat: impulsem la coordinació i preparem una vaga general de tots els serveis públics

Per frenar l’ofensiva privatitzadora de la sanitat: impulsem la coordinació i preparem una vaga general de tots els serveis públics

Gran jornada de lluita contra Ayuso a la Complutense: centenars d'estudiants i treballadors protesten al crit de “Visca la lluita de les sanitàries!”

Gran jornada de lluita contra Ayuso a la Complutense: centenars d’estudiants i treballadors protesten al crit de “Visca la lluita de les sanitàries!”

Una sentència reconeix les 37,5 hores com a jornada màxima setmanal per a les empreses públiques

Una sentència reconeix les 37,5 hores com a jornada màxima setmanal per a les empreses públiques