Federico Engels

CONTRAPUNTO

Engels com a estrateg del socialisme

Matías Maiello

ENGELS

Engels, les dones treballadores i el feminisme socialista

Josefina L. Martínez

GÈNERES I SEXUALITATS

De concepcions teòriques i estratègies per a lluitar per una societat no patriarcal

Andrea D’Atri
Matías Maiello

ANIVERSARI

A 170 anys del Manifest Comunista

Matías Maiello