×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube
banner

“El sindicalisme basc recrea el conflicte i la vaga, contra l’estratègia sindical de consens i pau social”

Entrevista a Jon Las Heras, professor d'economia política a la Universitat del País Basc. Conversem sobre la conflictivitat a Euskal Herria, l'aposta del sindicalisme basc pel conflicte laboral, vagues i caixa de resistència. Crisi de representació sindical i la reforma laboral actual.

Cynthia Luz Burgueño

diumenge 23 de gener de 2022
Facebook Twitter

Jon Las Heras ha fet un interessant treball al costat de l’economista Lluís Rodríguez titulat: "Hacer huelga para renovar: las estrategias de organización de los sindicatos vascos y el uso de la caja de resistencia", publicat en la revista British Journal of Industrial Relations de la universitat London School of Economics, i de gran impacte a l’Estat espanyol.

Aquesta recerca parteix de la premissa que, si el País Basc se situa al capdavant en nombre de vagues a Europa, és degut al rol protagonitzat pels sindicats bascos com el majoritari ELA (Euskal Langileen Alkartasuna), també LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) i ESK, que van apostar per la confrontació al carrer i en els centres de treball; una pràctica contrària a la de les direccions de CCOO i UGT, que des de dècades enrera confeccionen pactes a favor de les empreses, col·laborant així en l’empitjorament de les condicions laborals de la classe treballadora.

Aquesta interessant conversa amb Jon Las Heras ens aproxima a la realitat d’aquest veritable laboratori de la lluita de classes a Euskal Herria, amb l’objectiu de continuar aprofundint en el coneixement de la classe treballadora i les particularitats de l’organització sindical basca.

Foto: Jon Las Heras

En primer lloc, en el vostre treball doneu compte de l’increment significatiu de la conflictivitat laboral a Euskal Herria. Des d’un nou cicle de vagues en el 2001, un auge l’any 2016, així com també entre 2018 i 2019 van continuar les vagues sectorials que s’han mantingut en el temps. Quines han estat les reivindicacions o demandes laborals que han activat aquests processos?

Estem en un context en el qual l’acció vagüística, en tots els països d’Europa s’han reduït. També a Espanya i a Euskadi, però relativament, perquè sí que és veritat que es manté. De mitjana hi ha menor conflictivitat als països desenvolupats per diversos motius: la fragmentació del mercat laboral, noves tècniques d’organització que augmenten l’automatització del procés productiu, sota una realitat molt complexa on s’inventen noves figures com contractes de becaris, en pràctiques, temporals o parcials. Moltes formes de contractació en les quals al final s’abarateixen els costos amb molts tipus de contractes.

Per això, un dels motius que em va portar a fer aquesta recerca va ser que, en trobar-me amb tècnics i advocats de diferents sindicats, que havien de portar els processos de negociació i tenien coneixements de la realitat econòmica legal de les empreses, em deien que era difícil arribar a totes les empreses. I que hi havia uns certs convenis signats que són els sectorials, -que a Espanya tenen molta rellevància històrica-, però que després es veien amb dificultats per a saber si l’empresa realment els aplicava o no.

A Espanya encara s’arrelava als convenis sectorials, que són molt importants, a l’hora d’assegurar les condicions laborals, però als sindicats se’ls havia oblidat veure si realment els aplicava l’empresa i com. En els anys 70 i 80 encara hi havia vagues sectorials en les quals es mobilitzava la gent de tot tipus d’empreses per a lluitar per un conveni conjunt, cada un o dos anys la gent es mobilitzava per a canviar les seves condicions. Però els convenis amb el pas dels anys, van quedar en un marc legal que ni s’aplica.

El que diem en aquest treball és que a Euskadi, en aquest cas el sindicat ELA en particular, s’adona que el marc de relacions laborals legal, el vigent, es converteix en un marc legal buit de contingut que, acompanyat amb el diàleg social i els pactes d’Estat i grans pactes marc perquè l’economia tingués una ‘ocupació en creixement’. ELA, que és el primer sindicat basc, es posa en la tessitura de denunciar els seus propis assoliments, s’adona igual que això que havien aconseguit no era tan sòlid i comencen a problematizar sobre aquests mateixos convenis. Es comencen a plantejar lluitar contra els propis convenis, per a transformar-los i restar legitimitat perquè s’adonen que el propi sindicat és incapaç d’aplicar-lo.

On primer es va veure que calia canviar aquesta estratègia va ser en el sector del metall. ELA va començar a plantejar processos de lluita en la dècada del 2000, any 2007 per exemple, en contra de la signatura del conveni del metall, on tenen una majoria important com a sindicat amb un 80% de representació, perquè pensaven que no milloraria substancialment les condicions. Altres sindicats sí que optaven per signar. ELA ve reforçant una estratègia de denunciar convenis sectorials que desmobilitzen, per a mobilitzar l’empresa contra la vigència d’un marc legal buit de contingut, amb lluites i vagues molt significatives en el metall. També en altres sectors feminitzats amb condicions molt precàries, amb vagues molt llargues. Es comença llavors per apostar pel conflicte, per la vaga, que servís per a sectors no mobilitzats.

Plantegeu com a premissa que un motiu clau per al desenvolupament de la conflictivitat sindical a Euskadi és el rol dels sindicats bascos, amb una pràctica contra el diàleg social, apostant per l’organització de les bases i la caixa de resistència. Pots explicar una mica sobre la característica i la pràctica d’aquests sindicats?

Sí, el nostre treball vol mostrar la importància dels sindicats bascos i com la seva estratègia política pot demarcar significativament la conflictivitat laboral. Per tant, fem una anàlisi política de com els sindicats volen renovar-se, després d’un estudi territorial per blocs sindicals i després per sindicat. I veiem quins són els sindicats dins d’un mateix territori que volen fer vaga i els que no volen fer vaga. Les estratègies que busquen legitimar la seva posició social com a CCOO i UGT, aposten pel consens sense conflicte. ELA i LAB van començar a sortir-se de tots els òrgans de concertació social, institucions de supervisió, se surten del consell de relacions laborals -una institució que ells mateixos havien promogut en els anys 80’-, rebutgen les subvencions per a gestionar els recursos d’ocupació, com a UGT i CCOO que són partíceps de la gestió dels fons públics i de formació per a dinamitzar el mercat laboral. ELA i LAB van rebutjar aquests òrgans i van defensar que fossin públics i sense la ingerència de cap sindicat, rebutjant òbviament tots els ingressos que això implica. I així mantenir la seva autonomia política, ja que això és clau.

En els teus treballs parteixes d’una lectura crítica amb el diàleg social de CCOO i UGT de part dels sindicats bascos, que els porta a reprendre una pràctica renovada del funcionament de les dècades 60 i 70 amb les caixes de resistència, organització assembleària i la negociació dels convenis, en contra de signar flexibilitat a favor de les empreses, entre altres. Quina és la relació entre aquesta pràctica i aquesta certa autonomia política de la qual parles, com per exemple el fet de que ELA trenqués amb el PNB? Diferent a CCOO i UGT, sempre en relació orgànica amb els partits del Règim polític.

Sí, ja havien trencat des de la transició, entre ELA i el PNB ja hi havia una certa separació, tot i que hi havia gent del PNB encara afiliada a ELA. En els anys 90 és quan existeixen reformes laborals que precaritzen, els pactes de Toledo, el model laboral de les ETT, etc. I la cerca del conflicte reduint-se de manera substancial a través de pactes, perquè el consens, dins d’una lògica socialdemòcrata dins d’Europa, es considerava la millor via. I va començar una lectura conservadora de “per a què fer vaga, si ja saps fins a on arribaràs”, doncs, ja no es fa vaga i millor fer pactes directament. Aquesta és l’estratègia que van adoptar els sindicats, la del consens i el pacte, acompanyament mutu, de pau social, com a objectiu en si mateix, i no millorar les condicions laborals. El consens perpetu que està obviant que hi ha una relació de conflicte. L’estratègia política d’ELA i dels sindicats bascos és d’una certa bel·ligerància, no han renegat del conflicte, al contrari, ho entenen com un moment necessari per al qual cal estar preparat. El sindicalisme basc recrea el conflicte i la vaga, la caixa de resistència, contra l’estratègia sindical de consens i pau social de CCOO i UGT.

Sí, CCOO i UGT van negar el conflicte i, enfront de les successives crisis, no han convocat una vaga general des de l’any 2012. Una altra qüestió per a reflexionar és sobre fets com la vaga del 30G del 2020 a Euskadi, un exemple de, com ho denomines en els teus articles, una “vaga en clau ofensiva” per les seves demandes com la reducció de la jornada laboral a 35 hores, assegurar les pensions, salari mínim de 1.200 i altres de caràcter social com vam poder veure a la Carta de Drets Socials d’Euskal Herria. Seria intentar incorporar en l’agenda política programes que beneficiïn a la classe treballadora?

Sí, és així. Aquesta vaga va ser producte de deu anys de treball, d’intentar forjar aliances. Són demandes que mostren que els sindicats al país basc advoquen per una política social més àmplia, encara que després cada sindicat fa eix en diferents aspectes, pensions, salaris, etc. Per exemple, el moviment de pensionistes van donar suport a una vaga sectorial del metall de Bizkaia, que va durar deu dies. Pensa que a més, vagues del metall com a tals no n’hi ha moltes a Espanya, excepte en llocs on hi ha una reestructuració important que afecti a tota la província. Però que exigeixi millores en les condicions laborals, no crec que n’hi hagi. Llavors les aliances han estat importants per a enfortir les vagues com aquestes, exemplars, que exigeixen millors condicions.

L’exemple de com els col·lectius feministes bascos donen suport a les vagues dels sectors més feminitzats de la classe treballadora, no?

Sí, o el cas de les treballadores de la neteja d’hotels, un sector molt feminitzat i racialitzat, que van fer vaga perquè es compleixi el conveni i van triomfar, aconseguint un augment substancial dels salaris que els ha canviat la vida a les treballadores. O Les treballadores del museu de Guggenheim que estan en vaga des de fa més de 220 dies.

El títol del vostre treball planteja en un sentit aquesta perspectiva en termes estratègics: “Fer vaga per a renovar: les estratègies d’organització dels sindicats bascos i l’ús de la caixa de resistència”. A partir d’aquest sindicalisme que tu dius que recrea la combativitat dels sindicats de les dècades del 60 i 70, creus que podrien aportar a canviar d’alguna manera la pràctica sindical confeccionada en l’època neo-liberal i ajudar a resoldre la crisi de representació sindical?

Al País Basc s’està veient aquest canvi, també a Navarra. Va creixent ELA que és el sindicat majoritari, LAB també és majoria en diverses empreses i es comença a veure que igual és útil estar afiliats a aquestes organitzacions i no a d’altres. I hi ha uns certs conflictes en els quals han sobrepassat amb escreix avançant en els drets laborals i polítics dels treballadors. Hi ha hagut uns certs triomfs exemplars. Això denota que, encara que la gent continua veient amb bastant reticència el sindicalisme, desconfia menys i ja ens veu com una cosa aliena a ells mateixos. És a dir, estar sindicat està una mica més normalitzat en general al País Basc, on en una certa manera, com vaig escriure en un article, una altra pràctica com la del sindicalisme basc mostra que la lluita obrera pot disciplinar al capital.

Mostra com unes certes pràctiques de solidaritat bàsica i divisió del treball col·lectiu, en aquest cas la caixa de resistència que implica una solidaritat comuna dels mitjans de reproducció, simplement que la gent pugui reproduir-se quan està lluitant i anul·lant el seu salari. I destinar un cert coneixement col·lectiu perquè donar assessorament i formació en els conflictes o en els seus drets laborals. ELA i LAB, en diferents nivells ho fan, mentre CCOO i UGT considero que això sí que no ho fan, encara que tenen molts recursos, no els dediquen per a desenvolupar una consciència crítica i subversiva amb la realitat.

En aquests sindicats hi ha molta gent que s’està preparant per a portar uns certs conflictes a una escala major, tant legal com organitzativa, es plantegen per exemple la nacionalització d’unes certes branques, etc. Que s’ho plantegin és molt positiu i en aquest sentit dic que és des d’una posició ofensiva que no es limita a mantenir els drets i reproduir les mateixa lògica de sempre, sinó que es plantegen anar més enllà. Podem qüestionar si el marc on operen igual és limitat per a satisfer les necessitats dels seus afiliats, però almenys es plantegen trencar la lògica de sempre.

Però de tota manera, tenint en compte el marc legal al qual estem exposats, la dinàmica empresarial i l’estructura productiva, crec que sense grans canvis en els drets laborals a nivell estatal i també a nivell europeu, tot el que es pugui guanyar a nivell autonòmic o local és molt limitat.

Quina és la teva visió de la no derogació de les reformes laborals i de la nova reforma pactada per CCOO i UGT?

El govern diu que té millores, i es pot acceptar que hi ha algunes mínimes i tàctiques, però encara que amb tota la faula que li ficaran per a justificar-les, no canviarà ni el marc laboral de manera substancial, ni la dinàmica dels propis actors, perquè no ho han demanat ells així i el consens ho denota. Tampoc canviarà el mercat laboral espanyol i la joventut que es ve integrant al mateix no és ocupable per a les dinàmiques d’acumulació global que estan havent-hi, perquè a més no existeix una estructura productiva substancial. I les mínimes reformes, per més positives que siguin, no són aplicables, perquè per molt que eliminis els contractes per obra i serveis la llei no s’aplica gairebé mai i els nivells de temporalitat seguiran. Llavors, per molt que canviïn la llei, si després no fas que s’apliqui, no canviarà res.

No poden vendre això com si fos un assoliment gegant, a més a través del consens i la pau social, que és el que em sembla més preocupant. I els propis sindicats els estan presentant com un canvi substancial i desmobilitzant a les seves bases, em sembla un error estratègic garrafal.


Facebook Twitter
El racisme de l'extrema dreta no es combat amb el mal menor

El racisme de l’extrema dreta no es combat amb el mal menor

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l'ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: A qui beneficia l’ampliació del Prat? PSC, ERC i Junts ho tenen clar

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l'educació pública?

Eleccions Catalunya: Què proposen PSC, ERC i Junts sobre l’educació pública?

L'extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l'engendre d'Aliança Catalana

L’extrema dreta catalana o com el processisme ha possibilitat l’engendre d’Aliança Catalana

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l'Argentina i Amèrica Llatina

Fora Milei, fora Vox i fora Repsol, Telefónica, Santander... de l’Argentina i Amèrica Llatina

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Sis claus per seguir la jornada electoral a Catalunya

Pablo Castilla: "No hi ha 'regeneració democràtica' possible del monàrquic Règim del 78"

Pablo Castilla: "No hi ha ’regeneració democràtica’ possible del monàrquic Règim del 78"

Sánchez no dimiteix i crida a la “regeneració democràtica”: una maniobra perquè res canviï

Sánchez no dimiteix i crida a la “regeneració democràtica”: una maniobra perquè res canviï