Coordinadora Obrera Sindical

La Generalitat està prescindint de mestres substituts

Coordinadora Obrera Sindical