Condiciones de trabajo

MÓN OBRER

Externalitzacions i empreses multiserveis (multi)precàries: ETTs 2.0

Cynthia Lub
Federico Grom

ENTREVISTA

“Les dones immigrants de Pan y Rosas fem vaga contra la triple opressió”

Àngels Vilaseca