Comuna d’Astúries

REVOLUCIÓ ESPANYOLA

La Comuna d’Astúries de 1934

Antonio Liz

87 Aniversari II República

14 d’abril de 1931, l’inici de la revolució espanyola

Santiago Lupe