#BARCELONAREBELDE

90 ANIVERSARI

14 d’abril de 1931, l’inici de la revolució espanyola

Santiago Lupe