Vladímir Ilich Lenin

DEBAT

L’analogia d’Antonio Maestre comparant a Pablo Iglesias amb Lenin (o com falsejar la història per a justificar el govern amb el PSOE)

Josefina L. Martínez

CONTRAPUNTO

Revolta i revolució al segle XXI

Matías Maiello

ANALISI

Un diable anomenat Trotski

Fernando Rosso

ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

La història del testament de Lenin

Claudia Ferri