Salud pública

OMS

La meitat de la població mundial no té accés a la salut bàsica