Neoliberalismo

UNIVERSITAT

Menys diners i més taxes… la universitat de la crisi capitalista o la crisi de la universitat capitalista?

Jaime Castán