Miguel Augusto

Solidaritat Obrera Metro BCN

CRISI CORONAVIRUS

"TMB no garanteix suficients equips de protecció a la plantilla"

Miguel Augusto