Lava Jato

El Círculo Rojo

Brasil: què és això?

Fernando Rosso

BRASIL

Per unanimitat el tribunal manté la condemna arbitrària contra Lula da Silva