Karl Marx

ANIME

“El líder”: l’anime de Karl Marx

ANALISI

El marxisme i l’emancipació de les nacions oprimides: de Marx a Lenin

Federico Grom

GÈNERES I SEXUALITATS

De concepcions teòriques i estratègies per a lluitar per una societat no patriarcal

Andrea D’Atri
Matías Maiello

NOU LLIBRE

Revolucionarias: vides que inspiren, històries que atrapen

Clara Mallo

ANIVERSARI

A 170 anys del Manifest Comunista

Matías Maiello