Educación no sexista

EDUCACIÓ PRIVATITZADA

El model de la Generalitat: privatitzacions i concerts educatius

Sílvia Roig