Ecuador

CONTRAPUNTO

Equador: la repressió com a política d’Estat

Pablo Juárez

INTERNACIONAL

Ecuador: els sindicats anuncien mobilitzacions enmig d’una forta onada repressiva

Pablo Juárez

INTERNACIONAL

El retorn de la lluita de classes

Claudia Cinatti

Les protestes a l’Equador mantenen la pressió contra el Govern

Diego Sacchi