Consumo

CAPITALISME I MISÈRIA

El nadal, el consumisme i la imposició de “ser feliç” encara que passem gana

Juan Romero
Basilio Morales